www.archive-bg-2014.com » BG » R » RECTORS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 10 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Rectors.bg
  Descriptive info: .. ВХОД.. КОНТАКТИ.. АРХИВ.. КАРТА.. 01.. 2.. 02.. 3.. 03.. 4.. Pause.. НАЧАЛО.. РЪКОВОДСТВО.. ЧЛЕНОВЕ.. УСТАВ.. НОВИНИ.. ПАРТНЬОРИ.. --!>.. Епистоларна дискусия по повод акредитацията на ЕПУ.. Изпратено от admin на Вт.. , 07/15/2014 - 06:40.. 1.. Писмо от проф.. Биолчев до Управителния съвет на Съвета на ректорите.. Писмo от ЕПУ до ENQA (оригинал на английски и превод на български език).. Кореспонденция, разменена по електронна поща между проф.. Биолчев и акад.. Ячко Иванов.. 4 прикачени файла.. П О К А Н А за провеждане на закрито заседание на Съвета на ректорите.. Изпратено от admin на Пет.. , 07/04/2014 - 00:42.. П О К А Н А.. За провеждане на закрито заседание на Съвета на ректорите.. Управителният съвет на Съвета на ректорите, на основание чл.. 21, ал.. 2 от Устава на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България.. СВИКВА.. Закрито заседание на Съвета на ректорите, което ще се проведе на 17.. 07.. 2014 г.. , (четвъртък), от 11.. 00 часа, във Висшето училище по застраховане и финанси,.. гр.. София, ул.. „Гусла“ № 1, ет.. 5, зала 501, при следния.. ДНЕВЕН РЕД.. Пълен текст.. Ротация на състава на акредитационния съвет  ...   по застраховане и финанси Григорий Вазов.. Юлиана Бончева.. СТАНОВИЩЕ ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”.. , 05/02/2014 - 04:05.. Становище УАСГ.. , 05/02/2014 - 03:58.. Прикрепено можете да разгледате писмото на проф.. Кр.. Петров до проф.. Ваньо Митев.. Становище на Съветът нa ректорите на висшите училища в Република България по законопроект за изменение на Закона за висшето образование №454-01-2/22.. 1.. , 04/29/2014 - 06:17.. Виж прикачения файл:.. Становище на Асоциацията на частните висши училища в България по законопроект за изменение на Закона за висшето образование №454-01-2/22.. , 04/29/2014 - 06:14.. Становище на КНСБ - национален браншов синдикат Висше образование и наука по законопроект за изменение на Закона за висшето образование №454-01-2/22.. , 04/29/2014 - 06:12.. Становище на КНСБ - национален браншов синдикат "Висше образование и наука" по законопроект за изменение на Закона за висшето образование №454-01-2/22.. Становище на Конфедерация на труда Подкрепа по законопроект за изменение на Закона за висшето образование.. , 04/29/2014 - 06:03.. Становище на Конфедерация на труда "Подкрепа" по законопроект за изменение на Закона за висшето образование №454-01-2/22.. , внесен от Сергей Станишев и Лютви Местан.. За да прочетете пълния тект вижте прикачения файл:.. следваща ›.. последна »..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Потребителски акаунт | Rectors.bg
  Descriptive info: Каталог.. Потребителски акаунт.. Вход.. Заявка за нова парола.. Идентификация с OpenID:.. Какво представлява OpenID?.. Потребителско име:.. *.. Въведете Вашето Rectors.. bg потребителско име.. Парола:.. Въведете паролата, която съответства на Вашето потребителско име.. Идентификация с OpenID.. Отмени идентификацията с OpenID..

  Original link path: /?q=user
  Open archive

 • Title: Контакт | Rectors.bg
  Descriptive info: Контакт.. Вие може да изпратите съобщение чрез тази форма за контакти.. Твоето име:.. Вашият имейл адрес.. :.. Тема:.. Съобщение:.. CAPTCHA.. Този въпрос е за да тества дали Вие сте човек и да предпази от автоматизирани спам ботове.. What code is in the image?:.. Enter the characters shown in the image..

  Original link path: /contact
  Open archive
 •  

 • Title: АРХИВ | Rectors.bg
  Descriptive info: Изпратено от admin на Нед.. , 06/16/2013 - 23:52..

  Original link path: /node/5
  Open archive

 • Title: КАРТА | Rectors.bg
  Descriptive info: Изпратено от admin на Пон.. , 06/17/2013 - 02:59.. Офис на председателя на УС на "Съвета на ректорите" проф.. д-р.. Ваньо Митев, дм, дбн.. Офис на главния секретар на УС на "Съвета на ректорите" доц..

  Original link path: /node/11
  Open archive

 • Title: РЪКОВОДСТВО | Rectors.bg
  Descriptive info: , 06/16/2013 - 22:52.. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ.. НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.. Председател.. проф.. Медицински университет.. Зам.. - председател.. д.. ик.. н.. Стати Статев.. Университет за национално.. и световно стопанство.. дтн Христо Белоев.. Русенски университет.. “Ангел Кънчев”.. Главен секретар.. доц.. Висше училище.. по застраховане и финанси.. д-р Запрян Козлуджов.. Пловдивски университет.. “Паисий Хилендарски”.. Проф.. д-р инж.. Красимир Петров.. Университет по архитектура,.. строителство и геодезия (УАСГ).. Светослав Кокалов.. Национална художествена.. академия..

  Original link path: /node/4
  Open archive

 • Title: ЧЛЕНОВЕ | Rectors.bg
  Descriptive info: , 06/17/2013 - 00:08.. УНИВЕРСИТЕТИ.. Аграрен университет.. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство.. Академия на МВР.. Американски университет в България.. Бургаски свободен университет.. Бургаски университет “Проф.. д-р Асен Златаров”.. Варненски свободен университет “Ч.. Храбър”.. ВТУ “Св.. Св Кирил и Методий”.. Висше военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров”.. Висше строително училище “Любен Каравелов” – София.. Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” – София.. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив.. Висше училище по застраховане и финанси.. Военна академия “Г.. С.. Раковски”.. Военномедицинска академия.. Европейски политехнически университет Перник.. Икономически университет.. Колеж по телекомуникации и пощи София.. Лесотехнически университет.. Медицински университет “Проф.. д-р П.. Стоянов”.. Медицински университет - Плевен.. Медицински  ...   Владигеров”.. Национална спортна академия.. Национална художествена академия.. Нов български университет.. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.. Русенски университет “Ангел Кънчев”.. Софийски университет “Св.. Климент Охридски”.. Стопанска академия “Димитър А.. Ценов”.. Технически университет - Варна.. Технически университет - Габрово.. Технически университет - София.. Тракийски университет.. Университет за национално и световно стопанство (УНСС).. Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).. Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ).. Университет по хранителни технологии.. Химикотехнологичен и металургичен университет.. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”.. ЮЗУ “Неофит Рилски”.. КОЛЕЖИ.. Европейски колеж по икономика и управление Пловдив.. Колеж по икономика и администрация Пловдив.. Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг София.. Международен колеж – Албена.. Театрален колеж “Любен Гройс” София..

  Original link path: /node/6
  Open archive

 • Title: УСТАВ | Rectors.bg
  Descriptive info: , 06/17/2013 - 00:09.. УСТАВ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.. СЪЩНОСТ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ЗАДАЧИ.. Чл.. Съветът na ректорите на висшите училища в Република България е Сдружение на ректорите на ВУ, което е независимо от политически, държавни и обществени институти и движения.. Съветът на ректорите е Сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което се учредява безсрочно и е юридическо лице.. /изм.. на ОС от 27.. 01.. 2006г.. / Седалището на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България е гр.. София 1000, ул.. "Гургулят" №1.. 200бг.. / Съветът на ректорите осъществява.. дейност в съответствие със следните цели:.. Да подпомага своите членове при изпълнение на общите задачи и отговорности и така да съдейства за изграждане на стабилна и отворена университетска система.. Да защитава общите интереси на висшите училища пред обществените и държавните институции.. Да представлява висшите училища на национални и международни форуми по проблеми на висшето образование и научните изследвания.. Да участва във формирането на държавната политика в областта на.. висшето образование и научните изследвания в сътрудничество с държавните и обществени институции.. 5.. Да предлага на академичната общност форум за обсъждане на актуални теми, свързани с развитието на висшето образование, науката и университетските политики.. 6.. Да подпомага доброто сътрудничество между университетите, както и между университетите и други организации.. 7.. Да разширява международното сътрудничество в системата на висшите училища.. / Средствата за осъществяване на целите на Съвета на ректорите са:.. Изготвяне на становища и nредложения за изменение на законодателната рамка на висшето образование.. Участие в работни групи и консултативни съвети към органи на държавното управление.. Организиране на изследователски проучвания,анализи и експертни оценки, свързани с оптимизиране на управлението и качеството на висшето образование.. Подпомагане членовете на сдружението чрез консултации, информация, обмен на мнения и практики.. Организиране на обучение за повишаване на управленската квалификация на членовете на сдружението.. Съдействие за оптимизиране използването на материалните и човешки ресурси.. Изпълнение на издателски и комуникационни програми и проекти.. 8.. Участие в международни програми и проекти.. Сдружението осъществява дейност в обществена полза и разходва имуществото си за постигане целите на Сдружението.. / Предмет на дейност на Сдружението е осъществяването на поставените в чл.. 4 цели.. II.. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.. Учредители на Съвета на ректорите са всички участвали в Общо събрание за учредяване на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, които са приели този устав.. 9.. / ((1) Членуването в Сдружението е доброволно.. (2) Членове на Съвета на ректорите могат да бъдат всички ректори на висши училища в Република България създадени по ЗВО, които имат право да осъществяват обучение поне по една от образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистьр'' и образователно - научната степен "доктор".. (3) В случай на освобождаване от длъжност "'ректор" на член на Съвета на ректорите, правоприемникът му автоматично става член на Сдружението.. 10.. ; изм.. и доп.. на ОС от 29.. 09.. , ОС от 25.. 2008г.. /.. (1) Приемането на нов член става по негова писмена молба, придружена от решение на съответното Висше училище, в която се изразява съгласие с Устава на Сдружението и по предложение, изготвено въз основа на представените документи от Председателя на Съвета на ректорите.. (2) Новият член се приема с решение на Управителния съвет на разширено негово заседание, за което са поканени да присъстват всички членове на Съвета на ректорите.. (3) Новоприетите членове внасят встъпителна вноска равна на годишния членски внос в едномесечен срок след получаване на решението по чл.. l О, ал.. 2.. 11.. /заличен от ОС от 27.. 12.. от ОС от 27.. О1.. / Членството в Сдружението се прекратява:.. -с едностранно писмено валеизявление отправено до Управителния съвет на Сдружението;.. -с изключване съгласно чл.. 13(1);.. -с прекратяване на Сдружението;.. 13.. / (1) Член на Сдружението се изключва от Общото събрание по предложение на Управителния съвет, когато:.. не е направил встъпителната си вноска в определения срок,.. не е внесъл 2 (две) последователни вноски по членския си внос; преустановил е участието си в дейността на Сдружението като не е присъствал на заседание на Съвета на ректорите в течение на 1 (една) година.. 14.. Всеки член на Съвета на ректорите има право:.. да бъде избиран и да избира Управителен съвет;.. да ползва материалната база, придобивките и всичко с което разполага.. Съветът на ректорите;.. 3 /нова от ОС от 17.. / да бъде информиран относно дейностите и имуществото на Сдружението;.. /нова от ОС от 17.. / да иска съдействие по въпроси, които са от интерес на институцията, която представлява;.. да участва във всички дейности на Съвета на ректорите.. 15.. Всеки член на Съвета на ректорите е длъжен:.. да спазва Устава на Съвета на ректорите;.. да плаща редовно членски внос;.. да популяризира и пропагандира чрез дейността си у нас и в чужбина постиженията на българското  ...   събрание ежегодния размер на членския внос, дължим от всеки член на Съвета на ректорите;.. обсъжда и предлага на Общото събрание насоките на развитие на.. дейността на Съвета на ректорите, включително тази в обществена полза и носи отговорност за това;.. взема решения по всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание, в това число и от заседанията на Съвета на ректорите по чл.. 21 ал.. 2;.. /нова доп.. / взема решения за приемане на нови членове на Сдружението по тяхна молба при условията на чл.. l О от устава;.. организира провеждането на семинари и срещи с ректорите на чуждестранни висши училища, научни институти, фондации, дружества и др.. ;.. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;.. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и подготвя и внася отчет за дейността на Сдружението.. 24.. 1 доп.. / Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете му.. За решенията по чл.. 23, ал.. 4, т.. 6 се поканват за участие в заседанието на УС всички членове на Съвета на Ректорите.. 25.. / Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл.. 23, ал.. 4, т.. 6 и т.. 8 от настоящия устав и чл.. 14, ал.. 2 от ЗЮJШЦ - с мнозинство от всички членове.. 26.. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си увреждащи имуществото и интересите на Сдружението.. 27.. В срок до 31 март на всяка година Управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и го представя за заверка на лицензиран експерт счетоводител.. В същият срок изготвя и доклад за дейността на Сдружението със съдържанието по чл.. 40, ал.. 2 от ЗЮЛНЦ.. В срок до 31 март на всяка година Управителният съвет заявява в Централния регистър за вписване и представя заверен счетоводен отчет, доклада си за дейността на Сдружението и другите предвидени в чл.. 46, ал.. 28.. Общото събрание и Управителният съвет на Сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания като председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите ги удостонеряват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието.. 29.. / (1) Председателят на Съвета на.. ректорите се избира от Общото събрание с тайно гласуване.. (2) Компетентност на Председателя:.. Ръководи дейността на Управителния съвет;.. - Представлява Съвета на ректорите;.. Решава всички текущи въпроси, които не са изключителна компетентност на Управителния съвет и Общото събрание;.. - Съдейства за изпълнение целите на Съвета на ректорите.. (3) При отсъствие на Председателя, функциите и задълженията му се поемат от член на Управителния съвет определен от Председателя.. (4) За дейността си и за дейността на Управителния съвет, Председателят се отчита пред Общото събрание всяка година.. (5) Предсрочно освобождаване на Председателя и членовете на Управителния съвет се допуска в следните случаи:.. При трайна невъзможност да изпълняват задълженията си;.. По собствено искане;.. От Общото събрание с мнозинство от списъчния състав.. 30.. /нов от ОС от 17.. / (1) Дейността на Съвета на ректорите се подпомага от секретариат, който се ръководи от главен секретар.. 31.. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.. 32.. Сдружението се прекратява:.. по решение на Общото събрание;.. по решение на съда по седалището на Сдружението в случаите на чл.. 13, ал.. 1, т.. 3 от ЗЮЛНЦ.. IV.. ЛИКВИДАЦИЯ.. 33.. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.. (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, а в случаите на чл.. 4 и чл.. 3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от съда по седалището на Сдружението.. (3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване на движимото и едва след това на недвижимото имущество на Сдружението.. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл.. 43, ал.. 34.. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено да извършва обществено полезна дейност със същата или близка на Сдружението нестопанска цел.. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното Сдружение.. V.. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.. 35.. Съветът на ректорите на висшите учшzища в Република България осъществява дейността си съгласно настоящия устав и всички действащи нормативни актове.. 36.. Съветът на ректорите има своя банкова сметка, свой печат и.. знак, утвърден от Общото събрание.. 37.. Настоящият Устав е приет на заседание на Общото събрание,.. проведено на 20.. 12.. 2001 r.. ; изменен на Общо събрание, проведено на 18.. 2003 r.. ; изменен на Общо събрание, проведено на 27.. 2006 г.. ; изменен и допълнен на Общо събрание, проведено на 29.. и Общо събрание проведено на 25..

  Original link path: /node/7
  Open archive

 • Title: НОВИНИ | Rectors.bg
  Descriptive info: , 06/17/2013 - 00:13.. Поздравителен адрес.. Статия за професор Ваньо Митев.. IV конкурс за Голямата награда за научна и изследователска дейност на СУ Климент Охридски.. Покана за среща с министъра на образованието, София, 21.. 11.. 2013 г.. СТАНОВИЩЕ ЧАСТНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ БЛАГОЕВГРАД.. СЪВЕТЪТ НА РЕКТОРИТЕ ПРЕИЗБРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРОФ.. ВАНЬО МИТЕВ.. ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 28.. 10.. Интервю с проф.. Ваньо Митев, президент на Съвета на Ректорите на висшите училища в република България, във вестник „Преса“, 11.. Поздравителен адрес ›..

  Original link path: /node/9
  Open archive

 • Title: ПАРТНЬОРИ | Rectors.bg
  Descriptive info: , 06/17/2013 - 00:14.. Министерство на образованието и науката.. Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА).. Българска Академия на науките.. Селскостопанска академия.. Съюз на учените в България.. Център за обучение при БАН..

  Original link path: /node/10
  Open archive •  


  Archived pages: 10