www.archive-bg-2014.com » BG » O » OSF

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1105 . Archive date: 2014-10.

 • Title: OSI.bg | НАЧАЛО
  Descriptive info: .. Обучение на активни блогъри за противодействие.. срещу езика на омразата.. 08.. 10.. 2014.. Операторът на Програма за подкрепа на НПО в България организира безплатно еднодневно обучение на активни блогъри от страната за противодействие срещу езика на омразата в интернет.. Обучението ще бъде на английски език и ще има практическа насоченост.. То ще се води от експерт на Съвета на Европа и представители на български НПО.. Обучението ще се проведе на 17 ноември 2014 г.. от 9.. 30 до 18.. 00 часа, в гр.. София.. още.. Посланик Викьор: "Силното гражданско общество е в основата на.. стабилната демокрация".. 02.. "Вярваме, че силното гражданско общество е в основата на стабилната демокрация".. Това заяви Н.. Пр.. Гюро Катарина Викьор, посланик на Кралство Норвегия в България, която присъства на информационната среща на Програмата за подкрепа на НПО във Варна.. Посланик Викьор отново акцентира на един от приоритетите на Програмата – подкрепата за децата, младежите и ромското малцинство.. "Ние имаме нужда от ръце с повече цветове", каза тя, обръщайки се към символа на Програмата – вплетените разноцветни ръце.. Стартира третият конкурс за набиране на проектни предложения.. по Програмата за подкрепа на НПО в България.. 18.. 09.. Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.. ) обявява начало на третия конкурс за набиране на проектни предложения.. В рамките на два месеца допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в четири тематични области: "Демокрация, права на човека и добро управление", "Социално включване и овластяване на уязвими групи", "Устойчиво развитие и опазване на околната среда", "Изграждане на капацитет на НПО".. Правна програма на ИОО организира кръгла маса.. 10.. Правна програма на Институт "Отворено общество" – София организира кръгла маса, на която ще представи своето изследване "Какво (не) знаем за председателите на върховните съдилища в държавите членки на Европейския съюз".. Тя ще се проведе на 11 септември 2014 г.. (четвъртък) от 14:00 до 16:00 часа в зала Матти-Д на НДК – София, пл.. България 1 (малката сграда на НДК).. Обществено мнение и социални нагласи юли 2014 г.. 03.. 08.. Негативните оценки за положението в страната се задържат на безпрецедентно високо ниво.. Над 2/3 от анкетираните определят положението в страната като "непоносимо" и смятат, че през последната година страната се е развивала към "по-лошо".. Същевременно делът на оптимистите за икономическото развитие на България спада до най-ниското си ниво за последните 6 години и е сравним с нивата от началото на икономическата криза през 2008 година.. Това сочат данните от последното изследване на общественото мнение, проведено от екип на Институт "Отворено общество" – София в периода 16 юни – 6 юли 2014 г.. сред 1167 души.. Публично съобщение за ценови предложения.. 14.. 07.. Институт "Отворено Общество" – София обявява публично съобщение за ценови предложения на основания чл.. 9 ал.. 2 от ПМС 118/20.. 05.. 2014 с предмет: Изработка на интернет базирана платформа за видео споделяне с прогнозна стойност на услугата 1900 лв.. без ДДС.. Публично съобщение на ИОО – София за ценови предложения.. 11.. 2014 с предмет: Печат и разпространение на картички с прогнозна стойност на услугата 3000 лв.. Правна програма на Институт "Отворено общество" – София.. обявява платена позиция за стажант-изследовател.. 07.. Правна програма на Институт "Отворено общество" – София търси кандидати за една 6 месечна платена позиция за стажант-изследовател в областта на обществените политики за насърчаване на равенството (Equality Policies).. През 2014-2015 година Институт "Отворено общество" - София е една от 26-те организации, които са избрани за участие в Think Tank Young Professional Development Program на the Think Tank Fund към мрежата от Фондации +Отворено общество".. Кръгла маса "Условия за приложението на чл.. 7 от Договора за ЕС".. 24.. 06.. Какви действия или бездействия от страна на държавите-членки могат да представляват нарушение на чл.. 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС)? Как и кой установява факта на нарушението? Как може да се развие процедурата по чл.. 7 от ДЕС? Трябва ли и как Европейската комисия да наблюдава състоянието на правовата държава в държавите-членки на ЕС?.. Това са част от въпросите, които ще бъдат обсъдени на кръгла маса на тема "Условия за приложението на чл.. 7 от Договора за Европейски съюз".. Учредяване на Национална експертна асоциация.. за социални и интеграционни политики.. 20.. На 19-20 юни 2014 г.. в община Вълчедръм беше проведена обучителна среща на тема "Политики за междуинституционално сътрудничество на общинско и регионално ниво в областта на социалната политика – образование, социални услуги и интеграция на ромите в администрацията".. Тя се осъществи с подкрепата на Институт "Отворено общество" - София, Националното сдружение на общините в Република България и МЕРИ – България.. Резултати от фотоконкурс "Виждам те – Виж ме".. Приключи фотоконкурсът "Виждам те – виж ме".. Неговата цел беше да покаже позитивната страна на живота на  ...   Косово, Македония, Румъния, Сърбия, Словакия, Турция, Черна гора, Чехия, Унгария или Хърватска.. Кандидатите за стипендия трябва да се обучават в програми за степен бакалавър, магистър или доктор в утвърдени висши училища, акредитирани от съответната държава, на която студентът е гражданин или където пребивава постоянно.. Стажантска програма за роми: мост към кариерното развитие.. Посолството на Съединените американски щати в София, в сътрудничество с Институт "Отворено общество" – София, обявява пет позиции за стажанти от ромски произход през лятото на 2014 г.. Стажантската програма е предназначена за български роми, които или в момента следват, или наскоро са завършили висше образование.. В зависимост от съответната им специалност, научни интереси и качества, стажантите ще работят в един от петте отдела на посолството за период от десет седмици, считано от края на м.. юни.. 8-ми април – Международен ден на ромите.. С около 10-12 милиона души, живеещи в Европа, ромите са най-голямото етническо малцинство на континента.. В продължение на десетилетия те са обект на предразсъдъци, митология, дискриминация, депортиране, робство и геноцид и живеят извън границите на обществото.. Колкото повече светът изтрива границите си, толкова повече неговите граждани би трябвало да разчупят предразсъдъците си и да живеят като свободни хора.. Европа е пълна с роми, които са ученици и учители, лекари и медицински сестри, адвокати, инженери, музиканти, художници.. Приключи вторият конкурс по Програмата за подкрепа на НПО.. 31.. 03.. 624 проектни предложения бяха подадени в рамките на втория конкурс на Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на ЕИП.. От тях 619 бяха подадени чрез Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП).. Други 5 НПО се възползваха от възможността да подадат микропроекти по пощата.. Крайният срок за кандидатстване изтече в 17:00 ч.. на 31 март 2014 г.. По първа тематична област – "Демокрация, права на човека и добро управление" – в ЕСПУП бяха подадени 169 проекта.. По тематична област "Социално включване и овластяване на уязвими групи" постъпиха 197 проекта.. В третата тематична област – "Устойчиво развитие и опазване на околната среда" – бяха подадени 79 проектни предложения, а в четвъртата – "Изграждане на капацитет на НПО" – 167.. "Отворено общество" набира анкетьори за област Видин.. 02.. 2014.. Във връзка с провеждането на поредица от представителни проучвания, социологическият екип на Институт "Отворено общество" – София търси подходящи кандидати за областен координатор и анкетьори за област Видин.. След извършване на предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за интервю.. на e-mail адрес: opendata@osi.. bg.. Излезе новото издание на Рейтинговата система.. на висшите училища в България.. 01.. Изборът на висше училище и професионално направление може да има съществено влияние върху шансовете на студентите за бъдеща реализация на пазара на труда, показват данните в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България.. Оповестеното в петък (31.. ) трето издание на Рейтинговата система потвърждава наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование сред висшистите в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище.. Значими разлики се наблюдават и по отношение на другите резултати от дейността на висшите училища.. Рейтинговата система увеличава прозрачността.. на висшето образование в България.. Рейтинговата система на висшите училища в България (РСВУ) е средство за повишаване на прозрачността в тази сфера.. Тя предоставя база за управление и за вземане на управленски решения във висшето образование.. Това заяви министърът на образованието Анелия Клисарова на пресконференция, на която беше представено третото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България.. По нейните думи тя представлява мост между образованието и пазара на труда.. Интеграционни политики: кой има полза?.. 30.. Институт "Отворено общество" – София е партньор в осъществяване на проекта "Интеграционни политики: кой има полза? Разработване и прилагане на показатели в обществените дебати за интеграцията" (MIPEX 2015), който се осъществява от Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) и Migration Policy Group (MPG).. Проектът цели да информира и ангажира основните участници в интеграционните политики относно възможностите за използване на показатели за подобряване на управлението на процеса на интеграция и ефективността на интеграционните политики.. Стартира вторият конкурс за набиране на проектни предложения.. по Програмата за подкрепа на НПО.. ) обявява начало на втория конкурс за набиране на проектни предложения.. ИОО продължава изпълнението на стипендиантска програма.. "Медици за по-добро бъдеще".. 27.. Институт "Отворено Общество" – София продължава изпълнението на стипендиантска програма за студенти – роми в медицински специалности "Медици за по-добро бъдеще" и през академичната 2013-2014 г.. Основна цел на програмата е да подпомогне студенти от ромски произход, застрашени от отпадане, да продължат своето образование и да допринесат за изграждането на ново поколение от ромски здравни специалисти, готови да работят в своята общност и чрез дейността си да допринесат за нейното развитие.. Programmes.. About OSI.. News.. Priorities.. Experts.. Publications.. Links.. Mission.. Founder.. Trustees.. Staff.. Annual Report.. Financing.. Contract Us..

  Original link path: /?cy=99
  Open archive

 • Title: OSI.bg | Програми
  Descriptive info: Програми.. ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ.. Програма "Европейски политики и гражданско участие" съдейства за пълноценното интегриране на България в ЕС, както и за укрепването на капацитета българските институции и граждани да прилагат общите европейски политики и да участват в тяхното формиране.. Програмата комбинира изследователски и аналитични подходи с дейности по застъпничество и мониторинг върху релевантните институции.. Програмата осъществява дейността си в партньорство с широк кръг неправителствени организации, публични институции и експерти на национално и европейско ниво.. ПРАВНА ПРОГРАМА.. Мисията на Правна програма се изразява в отстояване на принципите на върховенство на закона и защита на правата на човека.. В периода до присъединяването на България към ЕС програмата е неизменно ангажирана с подкрепа на съдебната реформа, с акцент върху инициативи, които имат пряко отношение към улесняване на достъпа до правосъдие за българските граждани и модернизиране на пенитенциарната система.. ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ.. Приоритет на Програма "Управление и публични политики" е формирането на активни, обществено ангажирани и прогнозируеми политики за развитие на България в контекста на членството й в ЕС.. ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО.. От 01.. 2007 г.. програмите "Европейска интеграция и регионална стабилност" и "Гражданско общество" са обединени в Програма "Европейски политики и гражданско участие", чиято дейност надгражда постигнатите резултатите и опита по тези две програмни направления.. Промяната във фокуса и подходите в дейността отразява новия контекст, свързан с пълноправното членство на България в ЕС и необходимостта от развиване на граждански капацитет за  ...   ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.. Програма "Обществено здравеопазване" има за цел да развива и осъществява политики в областта на общественото здравеопазване и да насърчава участието на гражданите и пациентите в процеса на взимане на решения, отнасящи се до здравеопазването.. Програмата работи за равен достъп до здравни грижи, повишаване на качеството на предлаганите услуги и за осигуряване прозрачност на разходите и инвестициите за здраве.. ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ.. "Подготовка на проекти" е специализирано звено в структурата на Институт "Отворено общество" - София с основни функции:.. Разработване на предложения за проекти (grant schemes & service contracts) за различни източници на публично финансиране - по реда на ЗОП, програма PHARE, CARDS, TACIS, други програми на ЕС, държавни и международни организации;.. Управлението на проекти/отделни процеси в рамките на изпълнението на одобрени предложения;.. Предоставянето на услуги (за екипа на Института и външни субекти): обучение, консултации, изследвания и анализи, планиране.. ПРОГРАМА ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ.. Програма "Обществен дебат" е оперативна програма на Институт "Отворено общество" – София за стимулиране и подкрепа на публични дебати и гражданско участие при формирането на общественозначими политики и стратегически виждания.. ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО.. Програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България е финансирана в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).. Оператор на програмата за периода септември 2012 г - юни 2017 г.. е Институт "Отворено общество" - София в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи"..

  Original link path: /?cy=10
  Open archive

 • Title: OSI.bg | Актуално
  Descriptive info: Актуално.. НОВИНИ.. срещу езика на омразата.. Посланик Викьор: "Силното гражданско общество е в основата на стабилната демокрация".. по Програмата за подкрепа на НПО в България.. Schengen, Eurozone Membership and Public Opinion in Bulgaria.. South Stream and EU Sanctions against Russia: Public Opinion in Bulgaria.. СЪБИТИЯ.. Конференция "Речта на омразата и ролята на гражданското общество".. 26.. 11.. 2013.. Кюстендил като успешен модел за интеграция на ромите.. Дискусия за  ...   и лекари-специализанти от ромски произход.. 29.. Човешките ресурси в здравеопазването -.. състояние, миграция и ефекти за здравната система.. ЗАПИСИ.. Европейският съюз: следващите петдесет години (лекция на еврокомисар Меглена Кунева, 16 март 2007).. Здравнонеосигурените и здравното осигуряване в България (кръгла маса от 14 май 2009).. Младите и Европа (лекция на еврокомисар Меглена Кунева, 27 април 2007).. Публична дискусия по законопроекта за трансплантация на органи (стенограма от 11 юни 2002)..

  Original link path: /?cy=12
  Open archive
 •  

 • Title: OSI.bg | Теми
  Descriptive info: Теми.. СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ.. ПРОЗРАЧНОСТ..

  Original link path: /?cy=13
  Open archive

 • Title: OSI.bg | Експерти
  Descriptive info: Експерти.. А.. Анита Байкушева.. Алексей Пампоров.. Б.. Боян Захариев (Програмен директор).. В.. Велико Шербанов.. Валентина Казанска.. Веска Карастоянова.. Г.. Георги Стойчев.. Георги Ангелов.. Д.. Димитър Димитров (Програмен директор).. Десислава Кузнецова (Сиракова).. Е.. Елица Маркова (Програмен мениджър).. Ж.. Живка Белчева.. З.. Звезда Ванкова.. И.. Иванка Иванова (Програмен директор)..  ...   Марин Лесенски (Програмен директор).. Мадлена Владимирова.. Милена Стефанова.. Милена Бокова.. Н.. О.. П.. Петя Кабакчиева.. ПРЕДСТОИ ПУБЛИКУВАНЕТО НА ПЪЛНИЯ СПИСЪК НА ЕКИПА, АНГАЖИРАН С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА.. Пепка Бояджиева.. Р.. Ружа Смилова.. С.. Т.. Теодора Иванова-Вълева.. Татяна Томова-Брайкова.. У.. Ф.. Х.. Христо Хинков.. Ц.. Ч.. Ъ.. Ю.. Я..

  Original link path: /?cy=15
  Open archive

 • Title: OSI.bg | Публикации
  Descriptive info: Публикации.. ДОКЛАДИ.. Какво (не) знаем за МВР.. 2010.. Позиция на ИОО по проекта за ПОДНС на 42-то Народно събрание.. МЕДИИ.. Депутатите трябва да установят кой лъже в скандала "Марковска".. Иванка Иванова.. Вестник Сега, 19 ноември, 2012.. Истинските реформи в образованието се правят с инвестиции, а не с икономии.. Боян Захариев.. Вестник Сега, 1 ноември 2012.. На крачка сме от "правосъден борд".. Вестник Дневник, 16 юли 2012.. Религиозните стереотипи отмират, но някой съзнателно ги съживява.. Вестник Сега, 1 октомври 2012.. С едната ръка ГЕРБ запушва пробойни в бюджета, с другата прави нови дупки.. Вестник Сега, 16 октомври 2012..

  Original link path: /?cy=16
  Open archive

 • Title: OSI.bg | Връзки
  Descriptive info: George Soros.. Open Society Institute.. Open Society Institute Offices.. Open Society Justice Initiative.. Open Society Institute Roma Initiatives.. Central European University..

  Original link path: /?cy=17
  Open archive

 • Title: OSI.bg | Мисия
  Descriptive info: "Oтворените общества не поддържат един-единствен възглед за "истина", а по-скоро се опитват да установяват закони и институции, които позволяват на хора с различни възгледи да живеят заедно в мир.. ".. Карл Попър.. Институт.. "Отворено общество" - София.. е неправителственa организация за осъществяване на дейност в обществена полза, която отстоява ценностите на отвореното общество в България и подпомага интеграцията на страната към Европейския съюз.. Институтът е учреден през 1990 година с дарение от г-н.. Джордж Сорос.. Институт "Отворено общество" - София.. отстоява следната мисия и цели:.. Насърчава, развива и поддържа ценностите, нагласите и практиките  ...   структурите на гражданското общество.. Работи за разширяването и гарантирането на неприкосновеността на гражданските свободи и за спазването на основните човешки права.. Подпомага укрепването на институциите на гражданския сектор.. Работи за засилване на гражданското участие и защитата на обществения интерес при формирането на публични политики.. Стимулира разгръщането на публичния дебат по ключови за България проблеми.. Подпомага интеграцията на България в Европейския съюз и работи за укрепване на регионалното сътрудничество.. За постигане на своите цели,.. работи по следните програми:.. Управление и публични политики.. Европейски политики и гражданско участие.. Програма Рома.. Правна програма.. Програма Обществен дебат..

  Original link path: /?cy=25
  Open archive

 • Title: OSI.bg | Учредител
  Descriptive info: Джордж Сорос е роден в Будапеща, Унгария на 12 август 1930 г.. Преживял нацистката окупация на Будапеща, той напуска комунистическа Унгария през 1947г.. и заминава за Англия, където завършва Лондонското училище по икономика.. Като студент се запознава с трудовете на философа Карл Попър, които оказват изключително въздействие върху неговото мислене, а по-късно и върху професионалните и благотворителните му дейности.. Финасистът.. През 1956 Сорос заминава за Съединените щати, където натрупва голямо състояние чрез международен фонд за инвестиции, основан и ръководен от него.. Днес той е председател на Soros Fund Management LLC.. Филантропът.. Сорос се изявява като филантроп от 1979, когато започва да предоставя средства и да подпомага цветнокожи студенти да посещават университета на Кейптаун в Южна Африка в годините на апартейда.. Днес той е председател на Институт Отворено общество и основател на мрежа от благотворителни организации, които работят в над 50 страни.. Разположени предимно в Централна и Източна Европа и в бившия Съветски съюз, но също и в Африка, Латинска Америка, Азия  ...   години Институт Отворено общество и мрежата от фондации Сорос изразходват повече от 400 милиона долара годишно, за да подкрепят проекти в тези и други области.. През 1991 Сорос основа Централен Европейски Университет, с първо седалище в Будапеща.. Автор и философ.. Сорос е автор на 8 книги:.. Сапуненият мехур на американското надмощие: преодоляване на злоупотребата с американската власт (PublicAffairs, януари 2004).. Джордж Сорос за глобализацията (2002).. Алхимия на финансите (1987).. Отварянето на Съветската система (1990).. Гаранции за демокрация (1991).. Сорос за Сорос.. Да изпревариш събитията (1995).. Кризата на глобалния капитализъм: Отвореното общество под заплаха (1998).. Отворено общество: реформа на глобалния капитализъм (2000).. Водещи вестници и списания по целия свят редовно публикуват негови статии и есета за политиката, обществото и икономиката.. Политическата дейност на Джордж Сорос е напълно независима от Институт Отворено общество.. Прочетете официалното становище на Институт Отворено общество по този въпрос.. За повече информация относно дейностите на Джордж Сорос, които са независими от работата на Институт Отворено общество, посетете.. www.. georgesoros.. com..

  Original link path: /?cy=26
  Open archive

 • Title: OSI.bg | Настоятелство
  Descriptive info: ПРЕДСEДАТЕЛ.. ЧЛЕНОВЕ..

  Original link path: /?cy=27
  Open archive

 • Title: OSI.bg | Екип
  Descriptive info: Екип.. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР.. ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР.. СТАРШИ ИКОНОМИСТ.. ПРОГРАМНИ ДИРЕКТОРИ.. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ.. ЕКСПЕРТИ.. КООРДИНАТОРИ.. АДМИНИСТРАЦИЯ.. Боряна Савова.. СЧЕТОВОДСТВО.. Леонид Дуков.. Румяна Видолова.. Юлия Сотирова..

  Original link path: /?cy=28
  Open archive •  


  Archived pages: 1105