www.archive-bg-2014.com » BG » M » MU-SOFIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 957 . Archive date: 2014-10.

 • Title: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ София | Sofia
  Descriptive info: .. Търси в сайта:.. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ София.. За Университета.. История.. Регалии на МУ-София.. Мисия.. Управление.. Почивни бази.. АСМБ.. Структура.. Ректорат.. Ректор.. Отдели в Ректората.. Факултети.. Медицински факултет.. Факултет по дентална медицина.. Факултет по обществено здраве.. Фармацевтичен факултет.. Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт.. Филиали.. Филиал проф.. д-р Иван Митев -Враца.. Колежи.. Медицински колеж - София.. Централна Медицинска Библиотека.. Университетски електронен информационен и образователен център (УЕИОЦ).. Сектор Комуникации.. Сектор Обща и специализирана информация.. Сектор Дистанционно обучение.. Сектор Кариерно развитие.. Сектор Качество на обучението и академичния състав.. Сектор Програмиране и програмни продукти.. Университетски болници.. УМБАЛ Александровска.. УМБАЛ Св.. Анна.. Ив.. Рилски.. УМБАЛ Царица Йоанна.. СБАЛ Oртопедия - Горна баня.. СБАЛ Ендокринология.. СБАЛ Майчин дом.. СБАЛ Педиатрия.. СБАЛ Св.. Екатерина.. Наум - IV км.. София.. Обучение.. IBAN.. Графици за занятия и изпити.. Дистанционно обучение.. Докторанти.. Правилник за провеждане на учебната година.. Качество на обучението и академичния състав.. Правилник за признаване на придобито висше образование в чуждестранни ВУЗ.. Прием.. Правилник за кандидатстване.. Условия.. Заболявания, при които МУ-София не осигурява специални условия за обучение.. Текуща кампания.. УКАЗАНИЯ.. Бал и класиране.. Състезателни изпити.. Учебни такси.. Документи за записване на приетите студенти.. Прием на чужденци.. Медицински колеж Й.. Филаретова.. Филиал – Враца.. Следдипломно обучение.. Специализация.. Високоспециализирани дейности в медицината.. Продължителна квалификация.. Продължаващо обучение.. Новини.. Отдел СДО на МУ-София.. Научна дейност.. Конкурси.. Архив конкурси.. Етика на научните изследвания.. Проекти, финансирани от СМН 2010-2011.. Проекти, финансирани от СМН 2008-2009.. Проекти, финансирани от СМН 2006-2007.. Наградени проекти 2011.. Межд.. Интеграция.. Новини и събития.. Проектно финансиране.. 7-ма рамкова програма.. Важни адреси.. Търсене на партньори.. Мобилност.. Сократ.. Еразъм.. Програма Еразъм.. Офис Еразъм.. Двустранни споразумения.. Процедура за участие.. Приложения.. Полезни връзки.. Контакти.. Двустранно сътрудничество.. Разни.. Архив.. Международни програми.. Обяви.. Финансова информация.. Друга информация.. Препратки.. Студентско кредитиране.. Студентска страница.. Общежития и столове.. Профил на купувача (ОП).. Търгове по ЗДС.. Академичен съвет.. Развитие на академичния състав.. Бюджет на МУ-София за 2014г.. Касово изпълнение.. Финансов отчет на МУ-София за 2013г.. Правилник за устройството и дейността на МУ-София - 2011г.. Правилник за подготовка и провеждане на учебната 2014/2015 г.. Поща.. Европейски научно-изследователски бази данни.. Централна медицинска библиотека.. ResearchGATE - социална мрежа за учени и изследователи.. Биоетика.. Нормативни документи.. Закон за висшето образование.. Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.. Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завъшени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.. Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите Медицина и Дентална медицина  ...   е най-старата институция за висше медицинско образование.. Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа.. РЕКТОР.. Чл.. кор.. проф.. д-р Ваньо Митев, дм, дбн.. Прочетете повече.. Медицински университет-София, най-престижното и най-авторитетно висше училище в Република България.. Според класацията на европейското общество за защита на правата на човека са класирани топ 10 от висшите училища в Република България.. Висшите училища са класирани по повече от 60 показатели и са оценени по десетобалната система.. Отново за пореден път на първо място по престиж и авторитет с максималната оценка 10 е класиран Медицински университет-София.. ДЕВЕТНАДЕСЕТ ПРИЧИНИ ЗАРАДИ КОИТО ИСКАМ ДА УЧА В МУ-СОФИЯ.. 1.. Медицински университет София е най-стария и най-големия медицински университет в България.. Той е с 96 годишна история и с богат опит и традиции в обучението на български и чуждестранни студенти.. Той е държавен университет акредитиран от НАОА на Република България.. КОНКУРС ЗА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА И ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ МЕСТА ЗА 2014 год.. С Ъ О Б Щ Е Н И Е.. Отдел Следдипломно обучение и университетско болнична координация на МУ-София.. обяви конкурсни изпити /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за незаетите места за 2014 год.. във вестник Новинар бр.. 231/01.. 10.. 2014 год.. Важно съобщение.. Медицински университет - София уведомява гражданите на членки на ЕС и ЕИП, че срокът за приемането на документи за следване от.. I-ви курс.. в МУ-София се удължава.. до 14.. 2014 г.. включително.. чл.. д-р Ваньо Митев пред в.. 24 часа.. Партии обещават рамо на вузовете за платеното обучение и франчайзинга.. Интервю на чл.. 24 часа на 26.. 09.. д-р Ваньо Митев пред ТВ7.. Участие на чл.. д-р Ваньо Митев в предаването Факторът Кошлуков по ТВ7 с водещ Емил Кошлуков на 28.. * Всички авторски права върху материала са притежание на автора им ТВ7.. СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ 2014 год.. СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ ЕВРИКА.. Отдел Международна интеграция и проектно финансиране съобщава, че за дванадесета поредна година Фондация ЕВРИКА ще определя след провеждане на конкурс студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2000 лева годишно.. Кандидатите за именните стипендии трябва да предоставят лично или по пощата във Фондация ЕВРИКА от 01.. до 15.. документи, за които може да получите информация на адрес:.. www.. evrika.. org.. За уточнения, позвънете на тел.. : 02 981 37 99; 02 981 51 81.. 2.. 3.. следваща ›.. последна ».. Медицински Университет София 2009.. Powered by.. Atanas..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: За Университета | Sofia
  Descriptive info: Начало.. Адрес: София 1431.. Бул.. Акад.. Иван Гешов № 15.. Медицинският университет на България се доказа като най-комплексният, най-стойностният, най-силният, най-дълголетният.. Университетът, единствен в страната, който най-пълно покрива критериите за висше образование и наука в областта на медицината, стоматологията, фармацията и общественото здраве, пример за диагностика и лечение.. Знакови в публичното пространство са имената на нашите университетски болници: Александровска , Света Екатерина , Царица Йоанна , Майчин дом и др.. Медицинският университет доминира в пространството на висшето образование.. Впечатляващ е приносът му в осъществяване на национални стратегически задачи в областта на медицинското образование и наука и в сферата на здравеопазването.. Медицинският университет е комплексна структура изградена от четири пълноценни факултета, един департамент, три колежа.. Като прибавим и 14-те университетски болници се създава пълна представа за мащабите на Университета.. В него работят 1969 преподаватели и научни сътрудници, обучават се близо 4000 студенти, от които 800 чуждестранни, 121 докторанти, 2237 специализанти, 23 клинични ординатори.. Медицинският университет е отлично функционираща демократична децентрализирана структура.. Учебните програми са съобразени с изискванията на Европейската общност, което е в основата на реализирания обмен на студенти и преподаватели.. По програмите за обмен на студенти със страните на Европа, Азия и Америка през 2003 г.. 50 български студенти са осъществили научен и професионален обмен, а 40 чуждестранни студенти са посетили нашия Университет.. Медицинският университет  ...   Международни конгреси по медицински науки за студенти и млади лекари.. Медицинският университет усилено търси своето естествено място като регионален лидер в областта на координиране на международните програми и проекти за Югоизточна Европа.. В тази връзка въведохме Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) и внедрихме Система за контрол на качеството.. Университетът взе участие в изработването на Национална позиция по преговорите за членство в ЕС по глава Наука и образование , в изработването на Национална стратегия за развитие на научните изследвания , в проекта за регионално сътрудничество между МОН и балканските страни и страните от Кавказката група.. Нашият Университет е национален координатор по тематичната програма Качество на живота и управление на жизнените ресурси по Пета рамкова програма и по Науки за живота, геномика и биотехнология за здраве Шеста рамкова програма.. Университетът участва в мащабни проекти, финансирани от организации извън Европейската комисия: НАТО, Националните институти по здраве на САЩ, Световната банка.. Полагат се максимум усилия, в рамките на държавната субсидия, да бъдат подобрени и битовите условия на студентите.. Разработва се дългосрочна инвестиционна програма за ремонт и реконструкция на студентските столове и общежития.. Изцяло бяха обновени, реконструирани и модернизирани трите студентски стола, за да отговарят на европейските норми и стандарти.. Направени бяха редица съществени подобрения на студентските общежития и студентски клуб Медик.. Мисия ›.. Версия за печат.. 5184 прочетени..

  Original link path: /node/6
  Open archive

 • Title: История | Sofia
  Descriptive info: Законът за създаване на Медицински факултет към Софийския университет е приет от 17-то Народно събрание на 10 Ноември 1917 г.. С постановление №21 на цар Фердинанд влиза в сила и е записано в правителствената Бяла книга на 22.. 11.. 1917г.. Законопроектът е внесен от министър Пешев.. В своето обръщение той казвя: Без съмнение, една от важните държавни задачи, които трябва да изпълним е откриването на Медицински факултет към нашия университет.. Това, на първо място, е за нашата национална гордост и, по-важно, от чуството за достойнство на нашата страна, поела по пътя на едно по-добро бъдеще.. Това също е и в резултат от необходимостта да положим основите на българската наука и в областта на медицината.. Първата лекция в МФ е изнесена на 10 април1918.. на официалното откриване присъстват министъра на образованието и членове на Висшия медицински съвет.. Професор Г.. Шишков прочита първата лекция на тема зоология, а втората е от Ал.. христов, професор по физика.. Професор Иван Киров е първият избран за декан на МФ.. Първите български професори проф.. Васил Моллов, проф.. Стоян Киркович, проф.. Парашкев Стоянов, проф.. Стойко Петров, проф.. Константин Пашев и проф.. Атанас Теодоров издигат нивото на МФ, на нашата Alma Mater, като място, където хиляди български и чуждестранни лекари са придобивали и придобиват знания, медицински умения и етичните норми, завещани ни от Хипократ.. Първият факултетски съвет е създаден през 1917 г.. Същата година започва своята работа и библиотеката на МФ, като са определени правилата за нейното функциониране и организация.. През 1925 д-р Змияров и д-р Попхристов започват издаването на Premedicus.. Това е едно от първите списания за студенти по медицината в света.. По този начин е създаден и първия извънучебен курс.. Първото специализирано научно дружество е създадено през 1923 г.. - на българските дерматолози.. През 1929 и през 1930 факултета присъжда титлите Doctor Honoris Cause на д-р Муленс и д-р Марин Русев.. С течение на времето се създават българските научни медицински школи, огллавявани от изтъкнати учени с международен авторитет.. Техните имена продължават да бъдат високо ценени от българската медицина.. Сред тях са проф.. Методи Попов (Катедра по биология), проф.. Владимир Марков (Катедра по микробиология), проф.. Асен Хаджиолов (Катедра по хистология и ембриология), проф.. Владимир Алексиев(Катедра по вътрешни болести), проф.. Константин Пашев (Катедра по офталмология), проф.. Богомил Берон (Катедра по дерматология) и проф.. Стоян Белинов (Катедра по оториноларингология).. Някои от най-известните и авторитетни учени от Медицинския Факултет са били  ...   през 1950 г.. и се превръща в най-голямото съвременно стоматологично средище за подготовка на стоматолози от страната и чужбина, за развитие на стоматологичната наука и практика.. Сред най-изявените преподаватели са професорите Славчо Давидов, Динко Странски, Димитър Свраков, Боян Боянов, акад.. Николай Попов и др.. Фармацевтичният факултет се ражда като отдел фармация към Природо-математическия факултет на Софийския университет през 1942 г.. Като факултет се обособява през 1951 г.. в първата Медицинска академия.. Днес той е единственото учебно заведение в България, в което се получава висше фармацевтично образование и следдипломно обучение.. Той е факултет с висока национална и международна известност.. Най-голям принос във фармацията имат проф.. Трендафил Трендафилов, изтъкнат преподавател и учен с международно признание, професорите Аспарух Дойчинов, Димитър Далев, първият декан на Факултета и др.. Нуждата от интегриране на усилията в областта на общественото здраве доведоха да преобразуването на Факултет Сестринско дело във Факултет по обществено здраве през 2001 г.. Неговото реализиране стана с подкрепата на Пакта за стабилност и в партньорство с водещи институции в страните на Европейския съюз и СЗО.. По този начин бе създаден четвърти пълнокръвен факултет с европейско звучене в структурата на Медицинския университет, който допълва университетското преподаване и в сферата на хуманитарните и обществени науки.. Учебната и изследователската му дейност се води от висококвалифицирани академични кадри с опит в сферата на здравната политика и здравния мениджмънт.. Ректорското ръководство и Ректоратът обединяват, насочват, интегрират и управляват многостранната учебно-образователна и изследователска дейност от колежите и центровете до факултетите на Медицинския университет.. Днес най-добрите жреци на Ескулап получават своята магическа сила в аудиториите, лабораториите и клиниките на Медицинския университет.. Великият реформатор на медицината Хипократ започва своята клетва с благодарност към учителите и с обещанието лекарите да лекуват според най-добрите си знания, които днес се придобиват в медицинските институти и университети.. Наградата Златния Хипократ израства от катедрена до академична и продължава да стимулира студентите по медицина, стоматология и фармация.. Наградата Панацея е родена през март 2004 г в навечерието на Патронния празник на Университета 7 април, Световен ден на здравето и ще насърчава преподавателите от Медицинския университет в София, посветили себе си в служба на болните, на хуманизма и на цялото човечество.. Медицинският университет едно от най-големите и най-авторитетните лечебни, образователни и научни средища на българската и европейската медицинска наука.. Дългогодишните традиции на Медицинския университет и неговите преподаватели и студенти го водят към мястото, което той заслужава сред европейските медицински университети..

  Original link path: /node/295
  Open archive
 •  

 • Title: Регалии на МУ-София | Sofia
  Descriptive info: Регалиите на Медицински университет София са свързани със същността на медицинското познание и многоликата изява на медицинската професия.. В тях е заложена символиката на единението на основните факултети на Университета Медицински, Стоматологичен, Фармацевтичен и Обществено здраве.. Това са знаци, с които се утвърждава институционализацията на Медицински университет София, като висше училище.. Те имат представителна функция и присъстват задължително при официални церемонии и тържества с академичен характер.. УНИВЕРСИТЕТСКИ СИМВОЛИ.. АКАДЕМИЧЕН ЗНАК Включва арката - вход на Александровска болница , най-старата клинична база на Медицински университет София, символ на традицията и приемствеността в медицинското образование; най-старата емблема на медицината (от около 800 г.. пр.. н.. е.. ) съчетание на змия с тояга, изразяваща връзката на лекуващия с природата, както и силата на самата природа.. ЗНАМЕ - Знамето на Медицински университет София е пурпурно-виолетово.. От едната страна е извезан със сърма АКАДЕМИЧНИЯ ЗНАК, ограден с надпис МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ.. От другата страна е извезано също със сърма названието на Университета на латински език UNIWERSITAS MEDICINAE SERDICENSIS.. Съгласно цветовата символика пурпурно виолетовият цвят е израз на достойнство, справедливост и въздържание.. СИМВОЛИ НА РЕКТОРСКОТО ДОСТОЙНСТВО И ЕДИНСТВО НА УНИВЕРСИТЕТА.. ЖЕЗЪЛ - Жезълът на Медицински университет София се състои от следните елементи:.. Тоягата на Асклепий, върху която са разположени всички елементи тя е символ на власт, авторитет, достойнство.. На върха е поставен  ...   жезълът се носи пред Ректора от специално избрано от него лице, наречено жезленосец.. Това лице следва да бъде изявен асистент в МУ София, а изборът е израз на висока оценка.. Жезленосецът е облечен в черна мантия с дължина под коляното.. РЕКТОРСКА ТОГА И ШАПКА въведени са в Академичния ритуал с Решение на Президиума на Медицинска академия през 1987 година, като символ на ректорската власт и достойнство.. Автор на вида на тогата и шапката е художничката Венера Наследникова, специалист по история на костюма.. До 2003 г.. тогата е черна с бяла яка и маншети.. С правилника на МУ София от 10.. 04.. 2003 г, който регламентира основните цветове на символите на висшето училище се променя цвета на ректорската тога и шапка, за да бъде в съзвучие с цвета на Университетското знаме, а именно пурпурно виолетов цвят.. Яката и маншетите остават бели.. Заместник ректорите обличат черни тоги с бели яки и маншети.. РЕКТОРСКА ОГЪРЛИЦА въведена и утвърдена в академичния церемониал, като особен белег на ректорското достойнство и престиж, делегирани на първия представител на Университета.. В композиционно отношение синтезира облика на Университета включвайки академичните знаци на четирите основни факултета Медицински, Стоматологичен, Фармацевтичен и Обществено здраве, съчетани с академичния знак на Университета.. Присъствието на арката на най-старата клинична база на българското медицинско училище подчертава традицията и приемствеността в медицинското образование..

  Original link path: /node/299
  Open archive

 • Title: Мисия | Sofia
  Descriptive info: ».. Медицинският университет в София заема уникално място в българската образователна система.. В него високото качество на преподаване, постиженията в изследователската, лечебната работа и публичните дейности са интегрирани с цел МУ да е новаторски и реагиращ на нуждите обществен ресурс.. Университетът се стреми към регионално лидерство чрез увеличаващо се качество на преподаване в среда на международно признати изследователски резултат.. МУ подготвя студентите си за работа в силно конкурентна среда, в която качеството е решаващ фактор за успех.. В същото време МУ се стреми да развива у студентите толерантност, учение да работят в екип, отговорност, автономност, способност свободно да преценяват и вземат решения.. По такъв начин МУ се стреми да отговаря на нарастващите  ...   от научно-изследователска работа среда.. увеличи броя на студентите и специализантите си от страната и чужбина.. произвежда възпитаници, които са адаптабилни и удовлетворяват увеличаващите се изисквания на работодателите (национални и международни) от всички сектори.. осигурява формиране на висококачествени преподаватели и подобрява ефективността им.. оптимизира използването на ресурси, за да се подобрят работната среда и асортимента от услуги за студентите и персонала.. постига ниво на бюджетни и извънбюджетни ресурси, което да позволява балансиран растеж, адекватни капитални инвестиции и поддържане на ниво, достатъчно за стабилна финансова основа в бъдещото развитие на университета.. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ.. (за периода от 2009 г.. до 2015 г.. ).. ‹ За Университета.. нагоре.. Управление ›.. 1726 прочетени..

  Original link path: /node/10
  Open archive

 • Title: Управление | Sofia
  Descriptive info: Управлението на МУ-София и звената му се осъществява от изборни академични органи за управление с четиригодишен мандат.. Органи на управление са Общо събрание /ОС/, Академичен съвет /АС/ и Ректорът.. ОБЩО СЪБРАНИЕ.. Общото събрание /ОС/ е висш орган на управление.. ОС има 400 члена и включва представители на академичния състав, редовни докторанти, студенти и административен персонал.. ОС има следните правомощия:.. Приема и изменя Правилника за устройството и дейността на МУ-София.. Избира за срока на мандата си председател и зам.. председател.. Утвърждава политиката, основните насоки и приоритетите за развитие на университета, както и плановете за действие.. Избира ректора на МУ-София.. Определя структурния и числен състав на АС.. Определя броя и членовете на Контролния съвет /КС/ и избира за срока на мандата председател, зам.. председател и членове на КС.. 7.. Обсъжда и приема годишния доклад на ректора за състоянието на университета.. 8.. Обсъжда и приема годишния доклад на КС.. 9.. Променя и/или отменя решения на АС и ректора.. АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ.. Академичният съвет /АС/ е колективен орган на управление на университета.. АС се състои от 45 члена и включва представители на академичния състав, студенти, докторанти и служители.. АС има следните правомощия:.. Определя образователната политика на университета, приема мандатната програма и контролира нейното изпълнение.. Приема ежегоден отчет за резултатите от дейността на университета.. Прави предложения пред Министерския съвет за откриване, преобразуване и закриване на факултети, институти, филиали и колежи в структурата на МУ-София.. Взема решения за създаване, преобразуване или закриване на департаменти, катедри и обслужващи звена на МУ-София.. Определя специалностите, формите и степените, по които се провежда обучение и прави предложение за броя на приеманите студенти.. Утвърждава или променя квалификационните характеристики и учебните планове за подготовка на специалисти по образователните степени или в колежите на МУ-София.. Определя научната политика на МУ-София и решава основни въпроси на организацията и научно-изследователската дейност.. Определя структурния състав на ОС на МУ-София.. Определя кадровата политика на МУ-София, одобрява длъжностните характеристики на академичния състав и приема правилник за атестирането му.. 10.. Избира за мандата по предложение на ректора заместник ректори.. 11.. Взема решение за сдружаване с висши училища и научни организации.. 12.. Приема и контролира общия бюджет на МУ-София.. 13.. Ежегодно в рамките на общия бюджет на МУ-София, утвърждава бюджета на основните звена.. 14.. Взема решения за обявяване на конкурси за редовни асистенти, доценти и професори по  ...   планове.. - структура на МУ-София: откриване, закриване и преобразуване на основни, обслужващи и спомагателни звена.. - подбор, мотивация и развитие на академичния състав и останалия персонал.. - взаимоотношения с останалите висши и други училища у нас и с други учреждения и организации.. - структура и форма на образованието, тип получавана квалификация.. - участие на МУ-София в развитието на висшето образование в България и процесите на международно интегриране в областта на висшето образование и науката.. Организира и осигурява необходимите условия за провеждане на учебната дейност и кандидат-студентската кампания.. Сключва и прекратява трудови договори.. Назначава и освобождава въз основа на процедура заместник-ректорите, ръководителите и заместник-ръководителите на основните звена, ръководителите на катедри, както и лицата, заемащи приравнените на тях длъжности.. Назначава еднократно, за срок от три месеца, на незаети ръководни изборни длъжности временно изпълняващи длъжността.. Сключва договори, подписва протоколи и други документи, свързани с дейността на МУ-София на равнище университет.. Решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането, отписването и преместването на студенти, докторанти и специализанти.. Ръководи съгласно приети от АС основни принципи работата по съставяне на проектобюджета на МУ-София и се грижи за законосъобразното и целенасочено използване на средствата и материалните ресурси.. Ръководи изграждането и поддържането на материалната база на МУ-София.. Подготвя и предлага за приемане от АС годишния отчет на МУ-София и го публикува.. Организира изготвянето и утвърждаването на вътрешни нормативни актове.. Контролира изпълнението на учебните планове, учебните програми и цялостната учебна дейност в МУ-София.. Предлага на АС кандидатури за един или повече заместник-ректори, като всеки от тях отговаря за цялостната дейност на ръководените от тях ресори, както и организират и носят отговорност за работата на съответното направление в дейността на висшето училище.. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ.. Контролният съвет /КС/ се състои от председател, заместник-председател и членове, които са хабилитирани лица.. Те не могат да бъдат членове на АС.. КС има следните правомощия и задължения:.. Проверява законосъобразността на изборите на ръководни органи на МУ-София и на неговите основни звена в едномесечен срок от провеждането им и докладва на АС за резултатите от проверката.. Изготвя становище по проекта за бюджет на МУ-София и по изпълнението му и го докладва пред АС и ОС на МУ-София.. Участва в проверките по случаи на дисциплинарно уволнение.. Докладва за своята дейност пред ОС на МУ-София най-малко веднъж годишно.. ‹ Мисия.. Почивни бази ›.. 1967 прочетени..

  Original link path: /node/7
  Open archive

 • Title: Почивни бази | Sofia
  Descriptive info: Почивната база на Медицинския университет се намира в гр.. Китен, община Приморско, на брега на Южния плаж (само 77 стъпала към плажа и 50 метра от центъра на града).. Базата разполага с 24 броя стаи с три легла и 6 стаи с 2 легла със собствен санитарен възел, бунгала 23 броя с три легла и 7 броя бунгала с по  ...   за хранене, който предлага разнообразна и вкусна храна, бюфет за безалкохолни и алкохолни напитки, кафе, чай, бира и захарни изделия.. В двора на базата е разположен кът за почивка, детска площадка, маса за тенис, беседка.. Смени и цени за лято 2014.. Преложение за почивка от Технически Университет София за лято 2011.. ‹ Почивни бази.. Общежития и столове ›.. 374 прочетени..

  Original link path: /node/13
  Open archive

 • Title: АСМБ | Sofia
  Descriptive info: Асоциация на Студентите Медици в България.. Асоциацията на Студентите Медици в България (АСМБ).. е независима, демократична, неполитическа, неправителствена, нерелигиозна на студентите-медици от цялата страна.. Тя е основана на трети март 1990 от няколко студенти по медицина, решени да се изправят пред предизвикателствата на променящото се общество.. Те поставят основните цели на асоциацията, които са валидни и днес:.. - Обединение на студентите медици в България, независимо от тяхната, религиозна и национална принадлежност.. - Подобряване на тяхната професионална квалификация, издигане на социалния им статус.. - Подкрепа и сътрудничество в решаването на образователни обществени и социални проблеми на студентите по медицина.. - Организиране на международен студентски обмен.. - Представяне пред държавните органи и обществени организации социалните проблеми на студентите по медицина и търсене на съдействие за тяхното решаване.. - Отстояване на правата и законните интереси на студентите-медици.. - Предоставяне на възможности за почасова работа.. - Оказване на всестранна помощ при осъществяване на личните и колективните инициативи на студентите-медици.. Като всяка неправителствен организация  ...   София, Пловдив, Плевен Стара Загора и Варна.. Структурата на АСМБ се състои от Общо събрание / от членовете на всички локални комитети/, Управителен съвет и Контролен съвет /избирани веднъж годишно на Общото събрание/.. Организират се срещи на локалните управителни съвети всяка седмица през годината, както и национални срещи два пъти в годината.. Основният регулаторен документ на АСМБ е нашият устав, който може да бъде променен от Общото събрание /Уставът може да бъде намерен в меню Downloads на сайта/.. От 1993 г.. АСМБ е член на Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина (IFMSA).. Това е официалният форум на студентите по медицина, признат от ООН и АСМБ участва активно в инициативите на организацията.. Чрез IFMSA АСМБ организира обменната си програма, както и се интегрира в международните процеси касаещи студентите по медицина.. АСМБ е член още на Коалиция АнтиСПИН , наред с други проявени в областта на превенция на ХИВ/СПИН правителствени и неправителствени организации.. ‹ Общежития и столове.. 1515 прочетени..

  Original link path: /node/15
  Open archive

 • Title: Структура | Sofia
  Descriptive info: СХЕМА.. Ректорат ›.. 7296 прочетени..

  Original link path: /node/19
  Open archive

 • Title: Ректорат | Sofia
  Descriptive info: ‹ Структура.. Ректор ›.. 2813 прочетени..

  Original link path: /node/20
  Open archive

 • Title: Ректор | Sofia
  Descriptive info: +359 2 9523791.. rector@mu-sofia.. bg.. Биографични бележки за.. Професор Ваньо Иванов Митев е роден на 26.. 03.. 1954 г.. в гр.. Русе.. Завършва средното си образование във Френската гимназия в гр.. София през 1967 г.. , а висшето си образование по Медицина завършва в Медицинска Академия - София през 1982 г.. Женен е с две деца.. След завършване на висшето си образование от 1982 г.. до 1984 г.. работи като лекар-неонатолог, ординатор в Окръжната болница в гр.. През 1984 г.. постъпва в Катедрата по химия и биохимия на МФ при МУ - София като редовен аспирант.. През 1987 г.. защитава дисертация и получава научната степен Кандидат на медицинските науки като преминава последователно през:.. 1987 г.. асистент;.. 1988 г.. старши асистент;.. 1990 г.. главен асистент;.. 1996 г.. доцент;.. През 1996 г.. защитава дисертационен труд за придобиване на научната степен Доктор на биологическите науки.. През 1998 г.. е избран за професор.. Проф.. Ваньо Иванов Митев става най-младият професор в МУ-София.. В периода 1991-1994 г.. Митев е специализирал в Лабораторията по клетъчна молекулярна биология, INRA, Jouy en Josas, Франция.. От 1995 г.. Митев завежда лаборатория Клетъчна сигнализация в Катедрата по Химия и биохимия, а от 1998 г.. завежда Сектор Биохимия.. През 1999 г.. е избран за Ръководител на Катедрата по Химия и биохимия, която ръководи и понастоящем.. От 1999 г.. до 2003 г.. е Зам.. декан по науката на Медицинския факултет на МУ-София, а от 2003 г.. ръководи Международния отдел в Ректората на МУ-София.. От 2006 г.. Митев е ръководител и  ...   София за най-добра научна продукция през последните 3 години;.. през 2006 г.. получава наградата на МУ - София Signum Laudis с лента ;.. е обявен за Учен на годината и получава наградата на МОН;.. Митев има над 11 награди и в областта на електронното обучение.. В ръководената от него катедра по Медицинска химия и биохимия през 2007 г.. , в не техническо Висше училище, се създава първата в България лаборатория по Web базирано електронно дистанционно и интерактивно обучение.. На 18.. 02.. 2008 г.. Митев участва в изборите за Ректор на МУ-София, на който пост е избран с убедително мнозинство.. На 16.. 2012 г.. Митев е преизбран за Ректор на МУ-София с 376 гласа от 376 гласували.. На 07.. е избран за Председател на Съвета на Ректорите на Висшите училища в България.. Удостоен е със званието Doctor Honoris Causa на Медицински университет - Пловдив и на Медицински университет гр.. Лвов, Украйна.. Избран е за Почетен гражданин на три града гр.. Враца, гр.. Мизия и община Горна Малина.. На 23.. д-р Ваньо Митев беше избран от Съвета на академиците за член-кореспондент на БАН.. Митев има над 50 български и международни награди.. Главен секретар на МУ - София.. д-р Алексей Йорданов Алексеев, дб.. Заместник Ректор по Учебната дейност.. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм.. Заместник Ректор по СДО и УБК.. д-р Васил Димитров Димитров.. Заместник Ректор по научната дейност.. Генка Иванова Петрова-Ташкова.. Заместник Ректор по Международна интеграция и проектно финансиране.. д-р Радомир Любомиров Угринов.. ‹ Ректорат.. Отдели в Ректората ›.. 912 прочетени..

  Original link path: /node/21
  Open archive •  


  Archived pages: 957