www.archive-bg-2014.com » BG » E » EUCONSULT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 302 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Европейски проекти | Европейски програми | Еврофинансиране | Финансиране на европейски проекти | Консултиране за еврофондове - EUConsult.BG
  Descriptive info: .. Карта на сайта.. English.. Начало.. За компанията.. Екип.. Реализирани проекти.. Партньори.. Референции.. Услуги.. Предстоящи програми.. За компании.. За общини.. Обучения.. Полезна информация.. Възможности за финансиране.. Други документи и връзки.. Статии и интервюта.. Контакти.. Новини.. Проведе се четвъртото заседание на тематичната работна.. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.. ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.. Всички новини.. Структурни фондове.. ОП „Конкурентоспособност”.. ОП „Регионално развитие”.. ОП „Развитие на човешките ресурси”.. ОП „Околна среда”.. ОП „Административен капацитет”.. ОП „Транспорт”.. ОП „Техническа помощ”.. ИЮ Консулт.. e сред първите компании в България, специализирана в.. подготовка и управление на проекти.. за безвъзмездно финансиране от националните и европейски фондове.. Фирмата е част от финансовата консултантска група на.. Форем Консултинг България ООД.. и.. Нобел Адвайзърс ЕООД.. и е наследник на отдел Европейски проекти и консултиране на Форем Консултинг България.. Ние залагаме на високо качество на  ...   опит в.. за.. безвъзмездно финансиране.. от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС и други донорски програми.. Членовете на екипа ни са сред одобрените експерти за оценители и консултанти от българските министерства и държавни агенции, управляващи средствата от структурните фондове на ЕС.. Екипът ни работи още от 2002 г.. и има повече от.. 100 успешно финансирани проекти.. в различни направления - за бизнеса, местни власти, неправителствени организации.. Екипът на.. е и сред учредителите на.. Българска асоциация на консултантите по европейски проекти.. (БАКЕП), пряко ангажирани в изготвяне на предложения за оптимизиране управлението на средствата по Оперативните програми.. Актуални програми.. Програма Хоризонт 2020, " Инструмент за МСП ".. Предстоящи възможности за финансиране на бизнеса.. Първите процедури се очаква да стартират след средата на 2014 г.. Условия за ползване.. Карта на сайта.. RSS.. 2010 EUConsult.. BG.. Всички права запазени.. Created by:.. noavis..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Европейски проекти | Европейски програми | Еврофинансиране | Финансиране на европейски проекти | Консултиране за еврофондове - EUConsult.BG
  Original link path: /bg/index.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Карта на сайта - EUConsult.BG
  Descriptive info: АУДИО ВИДЕО КОНСУЛТ ООД.. „Електрон Прогрес” ЕАД.. Гама-Комерс ООД.. Херкал ЕООД.. “МАШПРОМ - КМХ” ООД.. ТАЛ Инженеринг ЕООД.. ЕТ „Николай Кьосев – Зарина 95”.. "Аполо 2000" ООД.. Бизнес Софтуер Консулт АД.. Инвестор.. БГ АД.. ‘Кони Селект Фрухт’ ООД.. Пиримпекс АД.. Медицински център „САНУС 2000”ООД.. “СТРОМ 21” ООД.. В И В-ИЗОМАТИК ООД.. Биотрейд България ООД.. Кастело Прикаст ООД.. ЕУРО ЕЛ ЕМ АВТО ООД.. „Нанотехнологии-Бизнес-Иновации” ООД.. ХелтИнет ООД.. Бокс ИТ ЕАД.. Кордеел България ЕАД.. „МАТИОС” АД.. „Вагоно-Ремонтен Завод – Карлово” АД.. ''ИД КУОЛИТИ ТИИМ'' ООД.. БОРГЕО ООД.. ЕТ "Калоян Стоилов  ...   АЛМИ ТЕСТ ООД.. ИХБ Електрик АД.. Ай Ти Си И ООД.. ПАРАЛЕЛ ЕООД.. Леярмаш АД.. ЗММ Нова Загора АД.. Алми Тест ООД.. В и В - Изоматик ООД.. Община Габрово.. Оперативни програми 2007-2013.. Програма за Развитие на селските райони.. Програми за Транс-гранично сътрудничество.. Други програми на ЕС.. Програма „Учене през целия живот 2007-2013”.. Програма „Култура 2007-2013”.. Програма „Младежта в действие 2007-2013”.. Програма „Медия 2007” (2007-2013).. Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации 2007-2013”.. Програма „Европа за гражданите 2007 – 2013”.. Програма „Прогрес 2007 – 2013”.. Седма рамкова програма 2007-2013.. Полезни сайтове..

  Original link path: /bg/sitemap.html
  Open archive
 •  

 • Title: The experts in EU projects. - EUConsult.BG
  Descriptive info: Site map.. Български.. Home.. The Company.. Team.. Services.. Current Opportunities.. For Companies.. For Municipalities.. Trainings in EU Programs.. Useful Information.. Funding opportunities.. Manuals.. Documents.. Contact Us.. News.. EU Consult Ltd.. ranks in the Top 100 companies leading in Bulgarian economy in 2013.. Indicative plans for application under the Rural Development Programme in 2014.. Proposals approved for funding under procedure " Implementation of innovations in enterprises".. All news.. Information.. OP „Competitiveness”.. ОP „Regional development”.. ОP „Human Resources Development”.. ОP „Environment”.. ОP „Administrative capacity”.. ОP „Transport”.. ОP „Technical Assistance”.. ОP „Fishery”.. ЕU Consult is among the first companies in Bulgaria, specialized in providing assistance for EU funds or National programmes grant funding, project development and project management..  ...   needs, as a guarantee for success.. Continue.. Team of experts with a long term experience in projects development and management including the pre-accession funds in Bulgaria, the structural funds and other funding programs.. The members of the team are among the approved by Bulgarian ministries and state agencies pools of experts for project assessment and technical assistance in the process of EU funds absorbtion.. The EU Consult team is amongst the founders of the Bulgarian association of the European projects consultants (BACEP), directly engaged in the process of drafting recommendations for optimization the management of the Structural funds financial resources.. Current programs.. All.. For companies.. No documents found.. For municipalities.. Terms of use.. All rights reserved..

  Original link path: /en/index
  Open archive

 • Title: Подготовка за европейски програми | Фирма за обучение за европейски проекти | Национални и европейски фондове - EUConsult.BG
  Descriptive info: Ние сме на разположение, за да Ви ориентираме в морето от информация и изисквания, свързани с осигуряване на безвъзмездно финансиране, да подготвим Вашите проекти и да Ви помогнем да реализирате своите добри идеи..

  Original link path: /bg/aboutus.html
  Open archive

 • Title: Екип за европейски проекти | Управление на европейски фондове | Експертен екип за европейски проекти - EUConsult.BG
  Descriptive info: Експертен екип с дългогодишен опит в подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС и други донорски програми.. и има повече от 100 успешно финансирани проекти в различни направления - за бизнеса, местни власти, неправителствени организации.. Екипът на ИЮ Консулт е и сред учредителите на Българска асоциация на консултантите по европейски проекти (БАКЕП), пряко ангажирани в изготвяне на предложения за оптимизиране управлението на средствата по Оперативните програми.. Наши представители координират и участват в дейността на Експертни работни групи в тази връзка към Министерство на Икономиката и енергетиката, към БАКЕП - ОП Регионално развитие и Програми за трансгранично сътрудничество, ОП Развитие на човешките ресурси, ОП Конкурентоспособност, към КРИБ- Комитет Европейски политики, Работната група за обществен диалог към Съвета за управление на средствата от ЕС.. УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП:.. Латинка Ревалска.. , Управляващ партньор и Финансов директор в ИЮ Консулт ООД и Нобел Адвайзърс ЕООД.. Латинка Ревалска има повече от 20 години опит в областта на счетоводни услуги и финансови консултации.. Деница Николова.. , Управляващ партньор и Мениджър Европейски проекти в ИЮ Консулт ООД.. Деница Николова е консултант с 15-годишен опит в предприсъединителни програми на ЕС, оперативните програми на ЕС и други международни донорски програми; има експертен опит в разработване, управление и консултиране на инвестиционни проекти; експертен опит, свързан с развитие на публичната администрация при изготвяне на планове  ...   БАКЕП, ръководител на експертни работни групи по ОП Развитие на човешките ресурси и ОП Регионално развитие към асоциацията и член на работните групи по ОП Развитие Конкурентноспособността на българската икономика , Европейското териториално сътрудничество и Програма за развитие на селските райони.. Член на Постоянна работна група за диалог с бизнеса по ОП Развитие Конкурентноспособността на българската икономика към Управляващия орган в МИЕТ, Член на Работната група за обществен диалог към Съвета за управление на средствата от ЕС.. Деница Николова е бакалавър и магистър Туризъм в СУ Св.. Климент Охридски и магистър MИО Управление на международни проекти в УНСС.. Миглена Иванова.. , Управляваш партньор и Мениджър Бизнес консултантски услуги в ИЮ Консулт ООД.. Миглена Иванова е един от първите сертифицирани кариерни консултанти в България по международната програма GCDF (Global Career Development Facilitator).. Преминала е обучение за треньори по групово динамичен психотренинг и организационно поведение в Център за развитие Топ-консулт.. Придобила е мениджърските си умения от работата си в Кариерния център на Софийски университет, МAPP България, Хотел Хилтън София, К Консултинг ЕАД, Форем Консултинг България ООД.. Има повече от 7 години опит в разработване, мониторинг и управление на проекти по ОП Развитие на човешките ресурси и ОП Развитие Конкурентноспособността на българската икономика.. Миглена Иванова е бакалавър по Публична администрация и Международни отношения в СУ Св.. Климент Охридски и магистър по Трудова и организационна психология..

  Original link path: /bg/aboutus/ekip.html
  Open archive

 • Title: Клиенти за европроекти | Партньори за еврофинансиране | Референции за ИЮ Консулт - EUConsult.BG
  Descriptive info: Дискордиа АД.. ОП Конкурентоспособност.. Процедура Внедряване на иновации в предприятията.. 2013 г.. Процедура Внедряване на иновации в предприятията 2013 г.. Процедрура Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на с-ми за управление в предприятията 2011г.. Процедури: Покриване на международно признати стандарти и Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на с-ми за управление в предприятията.. ОП Развитие на човешките ресурси.. Схема Безопасен труд 2012г.. АЛМИ ТЕСТ ООД.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. Страница 1 / 6..

  Original link path: /bg/aboutus/clients.html
  Open archive

 • Title: Клиенти за европроекти | Партньори за еврофинансиране | Референции за ИЮ Консулт - EUConsult.BG
  Original link path: /bg/aboutus/partners.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: ИЮ Консулт (ЕU Consult) - EUConsult.BG
  Descriptive info: Езерец ЕООД.. ВРЗ-Карлово АД.. Йобекс България ООД.. Влагоклима ООД.. Тал Инженеринг ЕООД.. Община Доспат.. ЕТ ИЛ-Цвет 93.. Стром 21 ООД.. Иво Цветков - земеделски производител.. Страница 1 / 2..

  Original link path: /bg/aboutus/references.html
  Open archive

 • Title: Подготовка за европейски проекти | Изготвяне на еврофинансиране | Управление на проекти | Европейско счетоводство - EUConsult.BG
  Descriptive info: Предлагаме комплексна услуга, която включва:.. Обсъждане на идеи на Клиента и анализ на възможностите за финансирането им;.. Анализ на бизнес процесите и определяне на специфичните нужди за привличане на външно финансиране;.. Изготвяне на анализ разходи ползи, инвестиционен или бизнес план;.. Разработване на проектно предложение, подготовка на необходимата документация за кандидатстване, според изискванията на финансиращата програма;.. Управление на проекти;.. Проучване, анализ и подпомагане при прилагането на европейски  ...   икономически оценки и др.. ;.. Подготовка на документация за възлагане или участие в тръжни процедури, според изискванията на ЗОП или ПМС 118/2014;.. Независима проверка за окомплектованост на проектната документация и оценка на проектното предложение;.. Организиране и провеждане на обучения, включително логистика.. Като допълнителна услуга в партньорство с Нобел Адвайзърс ЕООД предлагаме:.. Управленско консултиране, Сделки по сливания и придобивания, Корпоративно реструктуриране, Финансово консултиране, Оценка на риска, Счетоводно обслужване..

  Original link path: /bg/services.html
  Open archive

 • Title: - EUConsult.BG
  Descriptive info: Предстоящи програми..

  Original link path: /bg/aktualniprogrami.html
  Open archive •  


  Archived pages: 302