www.archive-bg-2014.com » BG » C » CPC

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 94 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Начална страница
  Descriptive info: .. Търсене.. БГ.. |.. EN.. Начало.. За нас.. Нормативна уредба.. Новини.. Публикации.. Галерия.. СФК.. Комисия.. Стратегически цели и документи.. Администрация.. Органиграма.. Контакти.. Забранени споразумения.. Злоупотреби.. Концентрации.. Нелоялна конкуренция.. Секторни анализи.. Застъпничество за конкуренцията.. Обществени поръчки.. Концесии.. Международно сътрудничество.. Описание.. Практика.. Leniency.. Решения архив.. Европейски въпроси.. Многостранно сътрудничество.. Двустранно сътрудничество.. IBAN кодове на КЗК.. Форми.. Регистър.. Профил на купувача.. Открито управление.. Справочници.. Речник.. Проекти.. Връзки.. Въпроси и отговори.. Антикорупция.. Кариери.. Обратна връзка.. 20 години КЗК.. Форма на искане за установяване на антитръстови нарушения.. Форма за искане за установяване на нарушения, представляващо нелоялна конкуренция.. Форма за уведомление за концентрация.. Справочник за прилагане на анти-картелното законодателство.. Справочник за прилагане на законодателството за контрол на концентрациите.. Наръчник практика КЗК и ВАС - обществени поръчки.. Наръчник добри практики - обществени поръчки.. Конфликт на интереси.. За мен КЗК е.. Любопитни факти.. Конкурс за есе.. Събития.. Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.. Тип контейнер.. Статия.. Файл.. Хипервръзка.. Изображение.. Текст.. Видео.. Статия със страница.. Добави.. Отказ.. Добавяне на контейнер от страница.. Страница:.. ela.. Карта на сайта.. Правна информация.. Помощ.. Забранени споразумения/Описание.. Забранени споразумения/Нормативна уредба.. Забранени споразумения/Практика.. Забранени споразумения/Leniency.. Злоупотреби/Описание.. Злоупотреби/Нормативна уредба.. Злоупотреби/Практика.. Концентрации/Описание.. Концентрации/Нормативна уредба.. Концентрации/Практика.. Нелоялна конкуренция/Описание.. Нелоялна конкуренция/Нормативна уредба.. Нелоялна конкуренция/Практика.. Секторни анализи/Описание.. Секторни анализи/Нормативна уредба.. Секторни анализи/Практика.. Застъпничество за конкуренцията/Описание.. Застъпничество за конкуренцията/Нормативна уредба.. Застъпничество за конкуренцията/Практика.. Обществени поръчки/Описание.. Обществени поръчки/Нормативна уредба.. Обществени поръчки/Практика.. Концесии/Описание.. Концесии/Нормативна уредба.. Концесии/Практика.. Международно сътрудничество/Двустранно сътрудничество.. Международно сътрудничество/Европейски въпроси.. Форми/Форма за искане за установяване на нарушения, представляващо нелоялна конкуренция.. Форми/Форма на искане за установяване на антитръстови нарушения.. Форми/Форма за уведомление за концентрация.. Справочници/Справочник за прилагане на анти-картелното законодателство.. Справочници/Справочник за прилагане на законодателството за контрол на концентрациите.. Международно сътрудничество/Многостранно сътрудничество.. Архив/Забранени споразумения.. Архив/Злоупотреби.. Архив/Концентрации.. Архив/Нелоялна конкуренция.. Архив/Секторни анализи.. Архив/Застъпничество за конкуренцията.. Архив/Обществени поръчки.. Архив/Концесии.. Справочници/Наръчник практика КЗК и ВАС - обществени поръчки.. Справочници/Наръчник добри практики - обществени поръчки.. Антикорупция/Конфликт на интереси.. Предстоящи събития.. Кариера.. 28 Май 2013 г.. Насоки.. TEST.. ПУБЛИЧНА ПОКАНА за „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на персонала, имуществото и помещенията, използвани от КЗК”.. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: „Извършване на резервации за хотелско настаняване при осъществяване на служебни командировки в чужбина на членовете и служителите от администрацията на Комисия за защита на конкуренцията”.. ПУБЛИЧНА ПОКАНА - „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Комисия за защита на конкуренцията”.. Актуално.. ЗАСТЪПНИЧЕСТВО ЗА КОНКУРЕНЦИЯТА ПРЕЗ 2013 Г.. ПРЕПОРЪКИ НА КЗК ДО ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Комисия за защита на конкуренцията”.. ПУБЛИЧНА ПОКАНА за „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на персонала, имуществото и помещенията, използвани от КЗК” за 2014.. ПРЕПОРЪКИ НА КЗК ДО ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.. test.. УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ и НАЛОЖЕНИ ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ и ГЛОБИ по глава VІІ от ЗЗК през 2013г.. Санкции и предявени твърдения за  ...   на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.. Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.. Управление.. Посочете роли, които имат права да извършват операции върху това съдържание.. Роли.. Запис.. Одобрение на съдържание.. Използване на одобрение на съдържанието.. Посочете роля, която да извършва одобрение на това съдържание.. Изглед.. Заглавие:.. 01-10-2014.. КЗК отмени решение за избор на изпълнител в обществена поръчка на многопрофилната болница в гр.. Петрич.. КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на Тракийски университет – гр.. Стара Загора.. 30-09-2014.. КЗК наложи санкция от 101 850 лв.. за имитация на консервите „RIO mare”.. 26-09-2014.. КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка за охрана на имущество на Българския спортен тотализатор.. 25-09-2014.. КЗК отмени решение за избор на изпълнител в обществена поръчка на ЕВН България Електроразпределение.. КЗК отмени решение за избор на изпълнител в обществена поръчка на ЧЕЗ Разпределение България.. 24-09-2014.. КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка за допълнително пенсионно осигуряване на служителите на НКЖИ.. КЗК отмени избор на изпълнител за ремонт на пътища и улици в община Гърмен.. 23-09-2014.. КЗК отмени избор на изпълнител за обществен превоз на пътници в община Куклен.. КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Института по метрология.. КЗК отмени избор на изпълнител за охрана в обществена поръчка на Военната академия.. 16-09-2014.. КЗК отмени избор на изпълнител за ремонт на спортния комплекс в Момчилград.. КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Център за развитие на човешките ресурси.. 15-09-2014.. ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и хотелски резервации при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Комисия за защита на конкуренцията".. КЗК отмени избор на изпълнител за поддържане и изграждане на зелени площи в община Варна.. КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на община Ново село.. 12-09-2014.. КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на община Доспат.. КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Университета по архитектура, строителство и геодезия.. 11-09-2014.. КЗК отмени избор на изпълнител за благоустрояване на зелени площи в община Иваново.. КЗК отмени решение на Агенцията за социално подпомагане за прекратяване на обществена поръчка.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. Посочете роля, която да извършва публикуване на това съдържание.. Странициране.. Използване на странициране на съдържанието.. Брой елементи на страница:.. *.. Общ брой елементи:.. (Въведете 0 за неограничен брой елементи).. Софийски форум по конкуренция.. Най-новото в публичния регистър.. ЗЗК.. Производства.. Решения.. Определения.. Разпореждания.. ЗК.. Постъпили жалби.. ЗОП.. Освобождаване от санкция.. Освобождаване от санкция и намаляване на санкциите (LENIENCY).. Услуги.. Подаване на уведомления, искания и жалби по ЗОП, ЗК и ЗЗК.. ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия.. Комисия за Защита на Конкуренцията 2014.. |..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Leniency
  Descriptive info: Демонстрация на Leniency програмата.. 05-04-2011.. LENIENCY.. ПОЛИТИКА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА.. ПО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ САНКЦИЯ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА САНКЦИИТЕ.. В СЛУЧАЙ НА УЧАСТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ТАЕН КАРТЕЛ.. (.. ).. За информация и за подаване на искания за освобождаване от санкция или.. намаляване на санкции можете да се свържете с лицата за контакт:.. Боряна Шотекова на тел.. + 359 2 9356 194 или.. факс + 359 2 935 6153.. Георги Манолов на тел.. + 359 2 9356 156 или.. или на адрес: Комисия за защита на конкуренцията.. Бул.. Витоша № 18, София 1000.. І.. Защо съществува политиката по освобождаване от санкция или намаляване на санкциите.. ІІ.. Какво представлява политиката поосвобождаване от санкция или намаляване на санкциите в случай на участие на предприятията в таен картел.. ІІІ.. Какво трябва да направят предприятията, за да получат освобождаване от санкция или намаляване на санкциите.. ІV.. За контакт с КЗК.. V.. Приложимо законодателство.. Законът за защита на конкуренцията (ЗЗК) определя.. картелите.. като споразумения и/или съгласувани практики между две или повече предприятия - конкуренти на съответния пазар, насочени към ограничаване на конкуренцията чрез определяне на цени или ценови условия за покупка или продажба, разпределяне на квоти за производство или продажби или разпределяне на пазари, включително при манипулиране на публични търгове или конкурси, или процедури за възлагане на обществени поръчки.. Участието в картел представлява.. нарушение на чл.. 15.. от ЗЗК.. , а когато картелът засяга или може да засегне търговията между държавите членки на ЕС и нарушение на.. чл.. 81 от ДЕО.. Картелите са едни от най-тежките нарушения на правилата на конкуренция.. Предприятията - участници в картели нанасят сериозни вреди на потребителите, тъй като чрез картела те могат да повишават цените на стоките и услугите, да ограничават доставките и възможността за избор.. В дългосрочен план, наличието на картели на пазара води до загуба на конкурентоспособност на икономиката като цяло, до неефективно разпределение и използване на ресурсите, както и до намаляване на възможностите за осигуряване на заетост.. Законът за защита на конкуренцията и Методиката за определяне на санкциите, налагани по ЗЗК, предвиждат най-високите санкции за участниците в картели.. Картелите се квалифицират като.. тежки нарушения на ЗЗК.. При тях основният размер на санкцията се определя до 10% от стойността на продажбите на засегнатите от нарушението продукти или услуги.. При изчисляване на.. санкцията по-нататък се отчитат и други фактори (вкл.. продължителността на нарушението, утежняващите и смекчаващи обстоятелства, основният размер на санкцията се увеличава за постигане на възпиращ ефект с до 25%, когато картелът представлява нарушение и на чл.. 81 от ДЕО).. Определен по този начин,.. общият размер на наложената санкция може да достигне 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година.. Обществото има интерес преди всичко картелът да бъде разкрит и да се преустанови действието му.. Този интерес е по-силен от обществения интерес да бъде санкциониран конкретният нарушител.. Поради тази причина ЗЗК предоставя възможност на предприятията участници в таен картел, които признаят пред КЗК за участието си и предоставят изискваните доказателства, да получат или пълно освобождаване от санкция, или значително намаляване на санкциите, които в противен случай биха били наложени за извършването на това нарушение на правото на конкуренция.. По този начин се увеличават възможностите на Комисията да разкрие и преустанови действието на картелите, които нанасят значителни вреди на благосъстоянието на потребителите и икономическото развитие.. Тази възможност и конкретните условия за упражняването ? са определени в чл.. 101 на ЗЗК и в приетите с Решение на Комисията № 112/10.. 02.. 2009г.. Програма за освобождаване от санкция или намаляване на санкциите и Правилата за прилагането ?.. Законът, Програмата и Правилата заедно формират правната основа на.. политиката на Комисията за защита на конкуренцията по освобождаване от санкция или намаляване на санкциите в случай на участие на предприятията в таен картел.. Законът, Програмата и Правилата осигуряват пълното съответствие на българската политика по освобождаване от санкция или намаляване на санкциите в случай на участие на предприятията в таен картел с модела на програма, приет от Европейската мрежа по конкуренция.. ^^^.. Какво представлява политиката по освобождаване от санкция или намаляване на санкциите в случай на участие на предприятията в таен  ...   да получи намаление на санкцията от 30% до 50%, второто от 20% до 30%, а следващите от 10% до 20%.. За да получи намаляване на санкцията, предприятието трябва да сътрудничи на КЗК по време на цялото производство, да преустанови участието си в картела и да не разкрива участието си в тази Програма.. Инициативата за прилагане на Програмата за освобождаване от санкция или намаляване на санкциите принадлежи изцяло на предприятията.. Предприятията, които участват в таен картел и желаят да преустановят това участие, могат да се възползват от възможностите на Програмата за освобождаване от санкция или намаляване на санкциите.. Те, както и тези, които имат основания за загриженост в тази връзка, могат.. да се свържат с лицата за контакт,.. определени от КЗК.. във връзка с прилагането на Програмата.. От тях предприятията могат до получат подробни разяснения за съдържанието и условията на програмата, първоначално дори и на анонимна основа.. Реалното участие в Програмата, обаче не е анонимно.. За да бъдат включени в поредността за освобождаване от санкция или намаляване на санкциите във връзка с даден случай, предприятията трябва да подадат.. Искане за освобождаване от санкция и/или намаляване на санкциите.. по образец.. , придружено с необходимите доказателства.. Искането се подава до КЗК.. чрез лицата за контакт.. , а не в общото деловодство на Комисията.. Всички искания, получени по един случай, се разглеждат и оценяват по отношение на изпълнението на условията.. в поредността, в която са получени.. и регистрирани в КЗК.. Поради това от особена важност за предприятията е да преценят внимателно и своевременно положителните ефекти, които ще настъпят за тях, ако се възползват от възможностите на Програмата преди да бъдат изпреварени от друг участник в същия картел.. Ако предприятието има нужда от допълнително време, за да окомплектова искането си за освобождаване от санкция с нужните доказателства, то трябва да подаде.. Искане за срок за окомплектоване на искането за освобождаване от санкция с данни и доказателства (искане за маркер).. по образец и да докаже конкретно тази необходимост.. След преценка на основателността на искането във всеки отделен случай,.. Председателят на КЗК с разпореждане.. може да.. предостави срок.. за тази цел.. Ако предприятието, до изтичане на предоставения му срок, подаде пълно искане за освобождаване от санкция, окомплектовано с всички необходими данни и доказателства, то запазва позицията си в поредността на подаване на исканията и се счита, че е подало искането си на датата, на която му е предоставен срокът.. При подаване на искането, придружено с доказателства, предприятията получават.. потвърждение.. за датата на подаването им.. Ако към момента на подаването, условията са изпълнени и в зависимост от изхода на първоначалния анализ,.. предоставя на предприятието.. условно освобождаване от санкция.. , съответно.. условно намаляване на санкцията.. за участието му в картела-предмет на производството.. Окончателното освобождаване от санкция или намаляване на санкцията.. се предоставя на предприятията от КЗК с.. постановеното от комисията крайно решение.. по случая, в зависимост от цялостния анализ на всички доказателства и изпълнението от предприятието на всички условия в хода на цялото производство.. В случаите, в които картелът представлява нарушение на чл.. 81 от ДЕО и Европейската Комисия Генерална Дирекция Конкуренция е органът, който разследва случая, предприятията могат по своя преценка да подадат в КЗК.. съкратено искане за освобождаване от санкция.. За повече информация за условията и прилагането на Политиката по освобождаване от санкция или намаляване на санкциите в случай на участие на предприятията в таен картел, както и за подаване на искания за освобождаване от санкция или намаляване на санкции.. се свържете.. с лицата за контакт.. на тел.. / факс + 359 2 986 3153.. или на адрес:.. Комисия за защита на конкуренцията.. Витоша №18.. ,.. София 1000.. Чл.. 15 от ЗЗК и чл.. 101 от ЗЗК.. Програма за освобождаване от санкция или намаляване на санкциите в случай на участие на предприятията в таен картел.. Правила за прилагане на Програмата.. Искане за освобождаване от имуществена санкция и/или намаляване на имуществените санкции и Указания за попълването му.. Искане за срок за окомплектоване на искането за освобождаване от санкция с данни и доказателства (маркер) и.. Указания за попълването му.. Съкратено искане за освобождаване от санкция и Указания за попълването му..

  Original link path: /Competence/Leniency.aspx
  Open archive

 • Title: Начална страница
  Original link path: /Default.aspx
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
 •  

 • Title: Контакти
  Descriptive info: Адрес:.. Комисия за защита на конкуренцията, България София 1000, бул.. Работно време на деловодство с външни лица.. 9-13 ч и 13.. 30-16 ч.. Телефони:.. Деловодство: 02 935 61 13.. Пресцентър: 02 935 61 90, 02 935 61 36.. Факс:.. 02 980 73 15.. Пишете ни на адрес.. :.. Само документи /доказателства по преписки/ във връзка с вече образувани производства по жалби по реда на ЗОП и ЗК, можете да изпращате на адрес:..

  Original link path: /General/Contacts.aspx
  Open archive

 • Title: Карта на сайта
  Descriptive info: Информация за КЗК.. Брощура.. Специализирани компетентности.. Допълнителни..

  Original link path: /General/Sitemap.aspx
  Open archive

 • Title: Начална страница
  Original link path: /default.aspx
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Комисия
  Descriptive info: Председател на КЗК.. д-р Петко Николов - Председател на КЗК.. Лична информация:.. Име:.. ПЕТКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ.. Дата на раждане: 31 юли 1957 година.. Място на раждане: Ботевград.. Образование:.. СУ Св.. Кл.. Охридски Юридически факултет, специалност - Право, Магистър.. Магистратура по финанси - ВТУ Св.. св.. Кирил и Методий.. Следдипломна специализация по наказателно правни науки в СУ Св.. Охридски.. Следдипломна специализация по митнически, валутен и данъчен контрол в Стопанска академия, Свищов.. Доктор по икономика.. Професионален опит:.. Председател на Надзорен съвет на Агенцията за приватизация.. Член на Управителния съвет на Фондация Доверие и закрила.. Секретар на Софийска окръжна адвокатска колегия.. Председател на Български адвокатски съюз към Софийска окръжна адвокатска колегия.. Адвокат Софийска адвокатска колегия.. Стажант-съдия в Софийски окръжен съд.. Чужди езици:.. Английски език.. Руски език.. Заместник председател на КЗК.. Ангелина Милева - Заместник председател на КЗК.. АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА МИЛЕВА.. Дата на раждане: 29 януари 1977 година.. Място на раждане: гр.. София.. ОБРАЗОВАНИЕ:.. - Софийски университет Св.. Климент Охридски , Юридически факултет, специалност право , магистър по право.. - Специализация Правораздаване.. - Специализация Общество и право в Германия , Институт за немски хуманитарни и социални науки Германикум.. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:.. - директор на дирекция Злоупотреби с монополно или господстващо положение , Комисия за защита на конкуренцията.. - експерт в Комисия за защита на конкуренцията.. (сътрудник към член на комисията).. - преводач към Българо - швейцарска програма по горите /Фондация Силвика.. - стажант към Софийски градски съд.. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:.. - английски език.. - руски език.. член на КЗК.. Александър Александров - член на КЗК.. Име: АЛЕКСАНДЪР ДИМОВ АЛЕКСАНДРОВ.. Дата на раждане: 14 януари 1965 година.. Място на раждане: Ямбол.. Висше икономическо и юридическо образование.. Адвокат в Софийска адвокатска колегия.. Весела Андонова - член на КЗК.. ВЕСЕЛА ЦВЕТАНОВА АНДОНОВА.. Дата на раждане: 27 ноември 1973 година.. Място на раждане: Бяла Слатина.. Охридски София, Mагистър по право.. Нов Български университет, съвместна програма с Колежа на Европа, Брюж, Белгия, Mагистър по европейска интеграция.. Множество участия в индивидуални програми за обучение на служители.. Работни срещи и семинари по конкурентно право в държави-членки на ЕО и  ...   на конкуренцията.. Главен експерт в Дирекция Правно-икономически анализи , сътрудник на член на КЗК в Комисия за защита на конкуренцията.. Експерт в Дирекция Правно-икономически анализи в Комисия за защита на конкуренцията.. Сътрудник в адвокатска кантора.. Зорница Иванова член на КЗК.. ЗОРНИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА.. 22 май 1975 година.. Охридски - магистър по право.. Специализация Международни отношения.. Университет за национално и световно стопанство Магистратура Счетоводство и контрол.. Юрист в Счетоводна и консултантска къща.. Юрист и консултант в Проектантска и консултантска компания.. Изпълнителен директор на общинска фирма Пазари Изток ЕАД.. Агенция за чуждестранни инвестиции началник отдел Правен и интеграционен.. Областна администрация София град.. Италиански език.. Петя Велчева член на КЗК.. ПЕТЯ МАРИНОВА ВЕЛЧЕВА.. 10 юли 1977 година.. Ботевград.. Нов български университет Департамент Право , магистър.. Редовен докторант в Нов български университет, с тема в научна област Гражданско процесуално право.. Множество публикации в областта на гражданското процесуално право.. Асистент по гражданско процесуално право в Нов български университет.. Адвокат - Софийска адвокатска колегия.. В изпълнение на правомощията си, Комисията има право да налага временни мерки.. Временните мерки, предвидени в Закона за защита на конкуренцията, са структурни или поведенчески по своя характер.. Законът предвижда, че ако в случай на проучване по глава девета от закона има достатъчно данни за наличие на нарушение и риск от сериозни и непоправими вреди за конкуренцията, Комисията може по своя инициатива или по искане на лицата, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушението, да разпореди незабавно прекратяване на практиката от предприятието или сдружението на предприятия или да наложи други мерки, които са необходими с оглед целите на закона.. Временните мерки могат да бъдат разпоредени във всеки момент от хода на производството по реда на ЗЗК.. Временните мерки, предвидени в Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите, включват правомощието на Комисията по мотивирано искане на жалбоподател да наложи временна мярка спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка или концесия.. При произнасяне по искането Комисията преценява неблагоприятните последици от забавянето на процедурата и реалната опасност от сериозно увреждане на обществения интерес или на интересите на страните..

  Original link path: /General/Commission.aspx
  Open archive

 • Title: Стратегически цели и документи
  Descriptive info: Приоритети в дейността на КЗК през 2013 г.. 73728.. байта.. Публикувано:.. 27-05-2013.. Приоритети в дейността на КЗК през 2012 г.. 91136.. 17-02-2012.. Основни приоритети в дейността на КЗК и мерки за осъществяването им за 2011 г.. 87552.. Отчет за изпълнение на целите за 2009 г.. на КЗК.. 83456.. 16-02-2010.. Стратегически цели за 2010 г.. на Комисията за защита на конкуренцията.. 69632.. 01-02-2010.. Основни приоритети в дейността на КЗК и мерки за осъществяването им, 2009-2010 г.. 0.. 03-07-2009..

  Original link path: /General/ObjectivesAndDocuments.aspx
  Open archive

 • Title: Администрация
  Descriptive info: Администрация.. Администрацията на.. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА е организирана в една обща и шест специализирани дирекции.. Структурата, правата и задълженията на администрацията са разписани подробно в Устройствен правилник на КЗК /.. Обн.. В ДВ, бр.. 92 от 20.. 11.. 2009 г.. , в сила от 01.. 01.. 2010 г.. /.. Общата администрация :.. -.. Дирекция Финансово-административна.. отговаря за организацията на финансовата дейност, вътрешно финансовия контрол, счетоводството и отчетността в комисията в съответствие с разпоредбите на закона; както и за правилното стопанисване и управление на собствеността на комисията.. , както и.. подпомага комисията при осъществяване на правомощията и, и извършва дейност по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.. Специализираната администрация осигурява осъществяването на правомощията на комисията по.. и.. Дирекция.. Антитръст и концентрации.. извършва проучвания по производства в областта на:.. Забранени споразумения, решения, съгласувани практики.. , като извършва проучвания по.. глава трета от ЗЗК.. или по.. 101.. от Договора за функционирането на Европейския съюз (.. ДФЕС.. );.. Злоупотреби с монополно или господстващо положение.. по образувани производства по.. глава четвърта.. от.. или.. по.. 102.. с цел оценка на поведението на предприятия с монополно или господстващо положение, както и на две или повече предприятия със съвместно господстващо положение, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите;.. Контрол на концентрациите..  ...   шеста.. , чл.. 28 Застъпничество за конкуренцията и упражнява правомощията по.. 45, т.. ; подпомага комисията за провеждане на политиката на конкуренция в съответствие със задълженията, произтичащи за Република България от членството є в ЕС.. Дирекцията отговаря за осъществяването на процесуалното представителство на Комисията, както и за изготвянето на материално и процесуално правни анализи с оглед приложимото право и практиката на Върховния административен съд, Европейската комисия и Европейския съд.. Дирекция Нелоялна конкуренция.. извършва проучванията по производства в областта на нелоялната конкуренция, с цел оценка на поведението на предприятия при осъществяване на стопанска дейност, дали то е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите;.. Дирекция Обществени поръчки и концесии.. участва в проучванията на обстоятелствата по жалбите, подадени по реда на ЗОП и ЗК, подпомага комисията при преценка на законосъобразността на обжалваните решения, действия или бездействия, извършва проучване по основателността на исканията за налагане на временни мерки по чл.. 121а ЗОП и чл.. 86 ЗК, съдейства за прилагане в дейността на комисията на практиката и достиженията на ЕС в областта на обществените поръчки и концесиите, участва в семинари и работни срещи за популяризиране практиката на комисията в областта на обжалването на обществените поръчки и концесиите, разработва становища и други материали, свързани с прилагането на ЗК и ЗОП..

  Original link path: /General/Administration.aspx
  Open archive

 • Title: Органиграма
  Original link path: /General/Structure.aspx
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Нормативна уредба
  Descriptive info: 19 от Конституция на Република България.. 19.. (1) Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива.. (2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.. (3) Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят от закона.. (4) Законът създава условия за коопериране и други форми на сдружаване на гражданите и юридическите лица за постигане на стопански и социален напредък.. Конституция на Република България.. 195072.. Закони.. ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (в сила от 01.. 07.. 2014).. 3099099.. 11-07-2014.. ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (в сила до 25 Февруари 2012).. 1135096.. 06-03-2012.. ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (в сила от 26 Февруари 2012).. 1846878.. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА.. 271872.. 30-01-2012.. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА (ОТМЕНЕН).. 179712.. ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ.. 475080.. Подзаконови нормативни актове.. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА.. 63488.. Правила за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна.. 74240.. 11-04-2013.. Изменение и допълнение на Правилата за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна (прието с Решение № 246/13..  ...   и намаляване на техния размер по делата за картели.. 85504.. Известие на Комисията относно сътрудничеството в рамките на мрежата от органите по конкуренция (2004/C 101/03).. 133632.. Известие на Комисията относно сътрудничеството между Комисията и съдилищата на държавите-членки на Европейския съюз при прилагането на членове 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност (2004/С 101/04).. 130048.. Регламенти, директиви и други - Концентрации.. РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (EO) № 139/2004 За контрола по отношение на концентрациите между предприятия.. 600525.. РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 802/2004 За прилагане на Регламент на Съвета (ЕО) № 139/2004 относно контрола върху обединенията на предприятия.. 707795.. РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 1033/2008 за изменение на Регламент (ЕО) № 802/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върхуконцентрациите междупредприятията.. 102325.. Консолидирано юрисдикционно известие на Комисията, съгласно Регламент(ЕО)№139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия.. 383569.. Известие на Комисията за опростена процедура за разглеждане на някои концентрации по Регламент на Съвета (ЕО) № 139/2004.. 481664.. Регламенти, директиви и други - Либерализация.. Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар.. 715734.. 10-07-2009.. Директива 2002/77/ЕО на Комисията от 16 септември 2002 година относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги.. 519602..

  Original link path: /General/Legislation.aspx
  Open archive •  


  Archived pages: 94