www.archive-bg-2014.com » BG » B » BREN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 36 . Archive date: 2014-10.

 • Title: БИОМ
  Descriptive info: .. payday loans.. trafik cezasi sorgulama.. ogs ceza sorgulama.. isimden numara bulma.. numara kime ait.. turkcell numara sorgula.. dava dosyasi sorgulama.. sicak sohbet numaralari.. telefonda sex numaralari.. icra sorgulama.. Turkcell bilinmeyen numaralar.. deutsch porno.. german porno.. porno gratis.. sesso gratis.. porno amador.. free porn.. xnxx.. porno.. deutsch pornos.. sexe gratuit.. porno izle.. rokettube.. Сдружение БИОМ.. Начало.. Цели.. Дейности.. Организационна структура.. Проекти.. Политика за допустимо използване.. Партньори.. Контакти.. Полезна информация.. Документи.. Новини.. Семинари.. Мрежа на БИОМ.. Топология.. Мониторинг.. Потребители.. Поддръжка.. IPv6 лаборатория.. Добре дошли.. на страницата на сдружение “Българска Изследователска и Образователна Мрежа” (БИОМ).. БИОМ е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява дейността си в съответствие със Закона  ...   пространство.. За постигането на тази цел БИОМ предоставя на висшите училища и научните институти високоскоростна информационна инфраструктура и осигурява връзката им с Паневропейските и световни научно-изследователски мрежи.. cialis mail order medication.. cialis generic purchase.. generic cialis online.. order quality cialis.. cialis discount generic tadalafil.. cialis overnight shipment.. coupon cialis 5 mg.. fast delivery cialis.. generic cialis forum.. cialis online mexico.. cialis pills facts.. online cialis sales.. cialis pills side effect.. overnight shipping of cialis.. buy cialis edmonton.. argaiv1848.. Открита е процедурата по номиниране на кандидати за носител на наградата “Джон Атанасов” за 2012 г.. на Президента на Република България.. За повече информация.. Login.. Close.. Username.. Password.. Remember Me..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: БИОМ
  Descriptive info: BREN Association.. Home.. Aims.. Activities.. Structure and Documents.. Projects.. Acceptable Use Policy.. Partners.. Contact us.. Usefull Information.. BREN Network.. Network Topology.. Monitoring Tools.. Users.. Support.. IPv6 Lab.. Welcome.. to the “Bulgarian Research and Education Network” (BREN) association’s site.. BREN is a non-profit legal entity, registered under the Non-profit  ...   the Bulgarian research and education networks, as well as facilitating the integration of Bulgarian educational, scientific, and cultural resources in the global information space.. BREN provides the Bulgarian Universities and scientific institutes with access to the pan-European and global research and education networks through high performance information infrastructure..

  Original link path: /index.php?lang=en
  Open archive

 • Title: Цели
  Descriptive info: Цели.. Сдружението си поставя следните цели:.. съдействие за създаване и функциониране на научноизследователски мрежи и за интегриране на български образователни, научни и културни ресурси в световното информационно пространство;.. подпомагане на участието на българските изследователи, учени, преподаватели и студенти, както и отделни висши учебни заведения в европейски и международни проекти, които изискват достъп до високоскоростна научно изследователска инфраструктура;.. стимулиране на българската научна общественост и българските граждани за пълно използване на Паневропейските и световни научноизследователски мрежи.. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:.. предоставяне на висшите училища  ...   условията за свързването на висшите училища и научни институти с информационната инфраструктура и осигуряване връзката й с Паневропейската научноизследователска мрежа;.. създаване и подържане на виртуални пространства (Интернет портали) за обмен на информация и идеи сред потребителите на научноизследователски мрежи;.. подпомагане и участие в проекти и дейности, свързани с развитието на информационните технологии в България и чужбина;.. подкрепа на обучението и квалификацията на учени, студенти и специалисти, работещи в областта на информационните технологии;.. подпомагане на учебни заведения и институции, предоставящи образование в областта на информационните и комуникационните технологии..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2&lang=bg
  Open archive
 •  

 • Title: Дейности
  Descriptive info: Дейности.. Сдружението има за предмет на дейност:.. осигуряване достъп на представителите на научната, изследователска и културна общност до европейски и световни комуникационни и информационни ресурси и мрежи;.. организиране и провеждане на образователни курсове, семинари и обучение, включително и дистанционно сред научната и изследователска общност;.. стимулиране развитието и организиране представянето и практическо приложение на авангардни компютърни и информационни технологии и мултимедийни информационни услуги;.. издаване на печатни бюлетини и други информационни материали за популяризиране на дейността на сдружението;.. всички незабранени със закон дейности, свързани с развитието на информационните и комуникационните технологии.. Предметът на допълнителната стопанска дейност обхваща следните дейности:.. предоставяне на консултации и експертна помощ по подготовка, кандидатстване, защита и изпълнение на проекти в областта  ...   занятия за решаване на организационни, творчески, финансови и правни проблеми свързани с кибернетичното пространство и използуването на новите информационни и комуникационни технологии, както и превод и издаване на помощна литература, справочници, мултимедийни носители и други помагала с образователни цели в тази насока;.. създаване и поддържане на Интернет портали за обмен на информация и идеи сред потребителите на научноизследователските мрежи, както и сред най-широки обществени слоеве и социални групи, ползващи новите комуникационни технологии;.. предоставяне на достъп до световни научноизследователски мрежи и информационни ресурси на български организации и лица от сферата на научните изследвания, образованието и културата; участие в проекти в областта на информационните и комуникационни технологии;.. други дейности, свързани с основните цели на Сдружението..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3&lang=bg
  Open archive

 • Title: Структура
  Descriptive info: Общо събрание.. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.. Българска академия на науките.. Сдружение "Национална изследователска мрежа".. Сдружение "Съвет на ректорите на висшите училища в българия".. Управителен съвет.. Председател.. Румен Трифонов.. Членове.. Кирил Боянов.. Алексей Алексеев.. Радослав Йошинов.. Васил Василев.. Стефан Хаджитодоров.. Бойко Лечев.. Контролен съвет.. Васил Грънчаров.. Петко Русков.. Ташо Ташев.. Устав.. на Сдружение БИОМ.. Протоколи от общо събрание - 2008 г.. ; 2009 г.. ;.. 2010 г.. Баланс - 2008 г.. 2009 г.. Отчет за приходите и разходите - 2008 г..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=4&lang=bg
  Open archive

 • Title: Проекти
  Descriptive info: GÉANT.. Проектът и мрежата GÉANT представляват високоскоростна и надеждна пан-европейска комуникационна инфраструктура, която обслужва научно-изследователската и образователна общност.. Съфинансирани от националните научно-изследователски и образователни мрежи и ЕК, проектът, известен още като GN3, и мрежата GÉANT навлизат в своята трета фаза, заедно със своите развойни дейности.. Главна цел на GÉANT е да бъде ценност и полза за обществото като предоставя възможности на научните общности в Европа и света, и преобразява начините им на взаимодействие и сътрудничество по водещи изследователски проекти..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=5&lang=bg
  Open archive

 • Title: Политика за допустимо използване
  Descriptive info: Сдружение “Българска изследователска и образователна мрежа”.. ПОЛИТИКА ЗА ДОПУСТИМО ИЗПОЛЗВАНЕ (ПДИ).. Ограничаване на отговорността:.. Сдружение “Българска изследователска и образователна мрежа” (БИОМ) не носи отговорност за загуби и вреди, произлезли от използването на този документ.. Информацията е достоверна, но БИОМ не носи отговорност за възможни неточности.. 1.. Увод.. Целите на БИОМ са да създава, насърчава, предлага, участва в и съхранява необходимата база за ефективното използване на модерни компютърни телекомуникационни технологии в сферите на образованието, културата и научните изследвания в България.. Настоящият документ събира и обобщава всички действащи правила за достъп до мрежата на БИОМ.. 2.. Общи положения и дефиниции.. 1.. Името.. Национална.. Изследователска и Образователна Мрежа (НИОМ).. се използва за обозначаването на всички мрежови услуги и устройства, които служат за удовлетворяване на комуникационните и информационни изисквания на образователната и научно-изследователската общност в България.. 2 Сдружение БИОМ.. отговаря за развитието на НИОМ.. Всички спорове, свързани с тълкуването и прилагането на тази Политика се разрешават от Общото събрание на БИОМ.. 3.. Тази Политика засяга пряко всяка организация.. (“Организация-потребител”.. ), която използва НИОМ и е сключила съответния договор с Председателя на БИОМ.. Организацията-потребител е длъжна да се грижи използването на услугите на НИОМ от нейните членове да става по приемлив начин и в съответствие с действащото законодателство.. 4.. Препоръчва се всяка Организация-потребител да приеме своя собствена.. Политика за допустимо използване (ПДИ).. в контекста на услугите, които използват нейните потребители, и съвместима с изброените в настоящата Политика условия.. ПДИ на Организацията-потребител може да включва части от този документ или препратки към него по начин, който не води до погрешно представяне на настоящата Политика.. БИОМ може да предоставя консултации във връзка с формулирането на ПДИ на Организацията-потребител в случаите, когато това е необходимо.. 5 Търговски трафик.. е Интернет трафикът между организации, чийто основен предмет на дейност не е от сферата на научните изследвания или образованието.. 6 Потребителски трафик.. е Интернет трафикът между научно-изследователски или образователни организации от една страна и организации, чиито основен предмет на дейност не е от сферата на научните изследвания или образованието, от друга страна.. 7 Изследователски трафик.. е Интернет трафикът между научно-изследователски или образователни организации.. 8 Висококачествен Изследователски трафик.. е трафикът между ограничен кръг научно-изследователски или образователни организации, който изисква високоскоростни и надеждни мрежи и услуги с гарантирано качество.. 3.. Допустимо използване.. Допустимото използване трябва да бъде съвместимо с целите на БИОМ и да отговаря на изброените в настоящия документ условия.. Решенията във връзка с това се взимат от Общото събрание на БИОМ след препоръки от Експертен съвет.. 2.. Организация-потребител може да използва услугите на НИОМ за обмен на информация и научни експерименти с друга Организация-потребител или с организации, свързани към мрежи, достъпни чрез споразумения за съвместна работа, сключени от Председателя на БИОМ.. НИОМ обслужва изследователски, висококачествен изследователски и потребителски трафик.. Търговски трафик не се допуска освен с цел демонстрационна услуга и то за ограничено време (в рамките на не повече от седмица за всеки календарен месец).. 4.. Недопустимо  ...   7.. Други злоупотреби с НИОМ или мрежовите ресурси, например разпространяване на “вируси”.. Когато чрез НИОМ се осъществява достъп до други мрежи, всяко нарушаване на тяхната ПДИ ще бъде разглеждано като недопустимо използване на НИОМ.. 5.. Предоставяне на услугите на НИМ.. Разрешава предоставянето на достъп до НИОМ на трета страна само с предварителното съгласие на Председателя на БИОМ, с изключение на случаите, посочени в точка.. Допуска се една Организация-потребител, свързана към НИОМ, да осигури ограничен безплатен достъп на трета страна.. Например, един посетител на Организацията-потребител може да получи достъп до ресурсите на НИОМ, за да поддържа връзка с неговата организация по същия начин и при същите условия както в случая с други видове предоставено оборудване или услуги като телефон или информационни системи.. Трета страна, означава физическо или юридическо лице, което не е член на Организацията-потребител.. 6.. Спазване на ПДИ.. Организацията-потребител е отговорна да предприеме всички разумни стъпки за осигуряване на съответствие с условията, заложени в тази Политика, с цел предотвратяване на недопустимо използване на НИОМ.. Изпълняването на тази отговорност трябва да включва информиране на хората в организацията с достъп до НИОМ за техните задължения в това отношение.. 2.. При необходимост може да бъде прекъснато предоставянето на услуги за Организацията-потребител.. Това може да стане по един от следните два начина:.. Безсрочно прекъсване на предоставянето на услуги в случай, че нарушаването на условията на тази Политика продължава, въпреки съответните предупреждения от страна на Председателя на БИОМ.. Предоставянето на услуги може да бъде подновено едва след като на Председателя на БИОМ бъдат представени доказателства, че Организацията-потребител е предприела всички необходими стъпки за осигуряване на приемливо поведение в бъдеще.. Временно прекъсване на предоставянето на услуги в случай, че нарушаването на условията на тази Политика води до сериозно влошаване на качеството на услугите, предоставяни на други потребители на НИОМ.. Такова прекъсване може да бъде направено по преценка на системните администратори на НИОМ и предоставянето на услуги ще бъде подновено, когато причините довели до тази ситуация бъдат отстранени.. Когато нарушаването на тези условия е незаконно или води до загуби или вреди за БИОМ или трети страни, достъпни чрез НИОМ, съгласно българското законодателство могат да бъдат предприети съответни действия от БИОМ за присъждане на обезщетения за понесените загуби или причинени вреди.. Предпочитания начин за избягване на недопустимо използване на ресурсите на НИОМ е комбинация от отговорно отношение към тях от страна на потребителите и подходящи административни действия на техните организации.. 7.. Заключение.. Тази ПДИ подлежи на редовно преразглеждане (по вьзможност един път годишно) и обновяване в съответствие с възможни промени на обстоятелствата.. Всички промени трябва да бъдат утвърдени от Общото събрание на БИОМ.. Всички въпроси, коментари и предложения относно тази ПДИ могат да бъдат изпращани на адрес.. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.. 8.. Приложение.. Използвани по-важни документи при съставянето на тази ПДИ:.. RFC 1087.. Ethics and the Internet.. http://www.. ietf.. org/rfc/rfc1087.. txt.. RFC 1855.. Netiquette guidelines.. org/rfc/rfc1855.. JANET Acceptable Use Policy.. ja.. net/services/publications/policy/aup.. html..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=8&lang=bg
  Open archive

 • Title: Партньори
  Descriptive info: Партниращи проекти и организации.. DANTE.. 6Deploy.. Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи".. Министерство на образованието младежта и науката.. Суперкомпютърен център.. Български грид портал..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=18&lang=bg
  Open archive

 • Title: Контакти
  Descriptive info: Сдружение Българска изследователска и образователна мрежа..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=17&lang=bg
  Open archive

 • Title: Мейл списъци на TERENA
  Descriptive info: Мейл списъци на TERENA.. TF-Mobility.. R E Federation Peering, currently part of TF-EMC2.. TF-Storage.. TF-Communication and PR.. TF on coord of security incident response teams.. TF on Middleware coordination and collab.. TF Media management and distribution.. TF NOC best practice.. To discuss improving the quality of email services (spam suppression).. To discuss issues of common interest to the NREN and Grids communities.. To receive news and announcements about the TRANSITS training workshops on internet security.. The general TERENA news list.. Други мейл списъци от сайта на TERENA..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=25&lang=bg
  Open archive

 • Title: Свързаност
  Descriptive info: Текуща опорна инфраструктура..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=12&lang=bg
  Open archive •  


  Archived pages: 36